www.ons-duifke.be                        (update 16/01/2022  om 20:20)

 

 

 

                                        E-mailen kun je naar christiaan.slock@belgacom.net  of bellen naar 0478/41.23.24

===============================================================

Ter attentie van de liefhebbers :

Inzamelings-aktie is nu bezig voor de elektronische toestellen :

    - vervangen batterijen Bricon- Unikon

    - bestellingen materialen Bricon-Unikon

Eind januari wordt alles bezorgd aan de betreffende firma's.

Contact kan genomen worden met Christiaan op 0478/41.23.24

==============================================================

Updates 16/01/2022 :

    - verslag te maken van de algemene vergadering in lokaal Bentille van deze morgen en op te sturen naar de KBDB

    - morgen vellen van een gevaarlijke boom in Oosteeklo

    - communicatie gestart met de KBDB voor hernieuwde coordinaten voor een liefhebber uit Bassevelde

    - update biedingen bij verkopingen Bentille en Eeklo+de namen van de giften (zie verder)

    - verwijderen van de voorbije aankondigingen

    - toevoegen melding van hierboven

Updates 13/12/2021 :

    - inzamelingsaktie bezig voor vervangen batterijen in de elektronische toestellen. Deze worden eind januari 2022

      bezorgd aan de betreffende firma's. Contact kan opgenomen worden met Christiaan op 0478/41.23.24

Updates 24/10/2021 :

    - liefhebbers kunnen ons nu contacteren voor het uitzuiveren van de koppelingslijsten op bovenstaand gsm-nr

      Reeds een aantal liefhebbers zijn afgewerkt.

===============================================================

Ter beschikking : 1 tweedehands antenne UNIKON (nieuwprijs 163 €) : vraagprijs 80 €

    Contact kan genomen worden met Christiaan op nr 0478/41.23.24

===============================================================

Voor de bonsverkoop van lokaal Eeklo op zaterdag 29/01/2022 :

    - instelprijs 20 €

    - biedingen kunnen doorgaan van maandag 10/1/2022 om 12 uur tem vrijdag 28/1/2022 uiterlijk tot 21 uur, en dit

      via :

            * email naar christiaan.slock@belgacom.net of op gsm 0478/41.23.24

            * via Ervι Chaves op gsm 0484/96.18.63

            * de biedingen zullen iedere dag worden aangepast.

            * bij het indienen van een bod : gelieve naam, adres, telefoonnummer en lidnummer KBDB op te geven.

            * Voor liefhebbers die een prestatielijst willen bijvoegen voor deze bonsverkoop, gelieve dit op te sturen

              naar bovenstaand email-adres tegen ten laatste zondag 16/01/2022

            * ingeval een zaalverkoop op 29/1 niet kan doorgaan, dan kan de datum voor het online-bieden nog door

              het bestuur aangepast worden.

    - prestatielijst van de schenkers (voor zover beschikbaar) : klik hier

    - voor de afhaling van de gekochte bons : de koper dient zich in verbinding te stellen met de schenker

    - op vraag van het bestuur zullen de kopers niet vermeld worden, maar enkel het koopbedrag (met de datum van het

      laatste bod).

    - een zak duiveneten voor het hoogste bod

    - een zak duiveneten voor het hoogste totaalbod (op eventueel meerdere bons)

    - voor de betaling van de aangekochte bons , na afloop van de verkoping :

            * gelieve het bedrag te storten op rekening nr BE47 2900 4109 5180, met vermelding van de koopnummers

              en jullie naam

            * ofwel betalen bij Ervι

            * gelieve te vereffenen tegen ten laatste 12/02/2022 tot uiterlijk 20 uur.

    - voor de eventuele mutaties die nodig zijn, als gevolg van deze verkoping. Het lokaal moet instaan voor het verzamelen

      van de kaartjes van de over te schrijven duiven !!! De rest wordt verzorgd op een later moment.

    - ...

Lijst van schenkers :

 1) Schelstraete Marnix (1e schenking) (0476/45.36.83)    -  50 € (op 13/1)

 2) De Croock Marc (0498/78.99.08)                        -  40 € (op 10/1)

 3) Couvreur Jacky (0496/93.14.24)                        -  30 € (op 12/1)

 4) Sesselle Willy (0476/74.48.91)                        -  30 € (op 13/1)

 5) De Smet Wolf (0476/34.90.18)                          -  40 € (op 16/1)

 6) Ingels Marc (0473/45.64.93)                           -  20 € (initieel)

 7) Van Gansbeke Daniλl (0476/64.39.08)                   -  20 € (initieel)

 8) De Cuyper-Hautekeete (0495/43.05.66)                  -  20 € (initieel)

 9) Chaves Ervι (0484/96.18.63)                           -  30 € (op 11/1)

10) De Clercq Freddy (0479/87.56.34)                      -  50 € (op 12/1)

11) Calsijn Paul (09/377.98.19)                           -  30 € (op 13/1)

12) Van De Voorde Johan (0486/03.13.61)                   -  40 € (op 16/1)

13) De Beir Georges (0479/85.81.49)                       -  30 € (op 13/1)

14) Ibryam Ayhan (0471/55.80.05)                          -  60 € (op 16/1)

15) Ingels Dirk (0479/95.80.64)                           -  30 € (op 10/1)

16) Bral Wilfried (050/71.20.56)                          -  30 € (op 12/1)

17) De Smet Carlos (0494/68.37.51)                        -  40 € (op 16/1)

18) Van Wijnsberghe Roeland (0498/14.29.97)               -  30 € (op 14/1)

19) Bostoen Sam (0495/93.97.03)                           - 100 € (op 14/1)

20) Noteboom Ronny (0479/50.63.43)                        - 100 € (op 10/1)

21) Plasschaert Diederick (voor 2 duiven)(0494/91.06.13)  -  50 € (op 12/1)

22) Mehmedov Tuncher (0486/02.16.48)                      - 150 € (op 16/1)

23) De Waele Gino (2e ronde) (0496/96.66.16)              -  30 € (op 12/1)

24) Vercauteren Gilbert (09/373.77.56)                    -  30 € (op 15/1)

25) Van Loo Yvan (09/379.89.07)                           -  50 € (op 13/1)

26) De Smet Frank (0495/65.69.87)                         -  50 € (op 13/1)

27) Schelstraete Marnix (2e schenking) (0476/45.36.83)    -  50 € (op 13/1)

voor de giften : tot nu toe 325 €, geschonken door

    De Meyere Dieter, Van Landschoot Robert, Timmerman Georges,

    Willems Etienne, Grijp Danny, Lasseel Yvan, De Meyere Noel,

    Van Braeckel Arsene, Van Vooren Romain.

Totaal van het bovenstaande : 1555 € of gemiddeld 58 €

===============================================================

Voor de bonsverkoop van lokaal Bentille op vrijdag 21/01/2022 :

    - instelprijs 20 €

    - biedingen kunnen doorgaan van woensdag 12/1/2022 om 12 uur tem vrijdag 21/1/2022 uiterlijk tot 21 uur, en dit

      via :

            * email naar christiaan.slock@belgacom.net of op gsm 0478/41.23.24

            * via Edmond Lippens op gsm 0478/58.21.92 of 0474/65.44.93

            * de biedingen zullen iedere dag worden aangepast.

            * bij het indienen van een bod : gelieve naam, adres, telefoonnummer en lidnummer KBDB op te geven.

    - afhalen aankoopbewijzen + betaling op zaterdag 22/1 van 10 tot 12 uur

      en op zondag 23/1 van 10 tot 12 uur in het lokaal bij Clara.

    - voor de eventuele mutaties die nodig zijn, als gevolg van deze verkoping. Het lokaal moet instaan voor het verzamelen

      van de kaartjes van de over te schrijven duiven !!! De rest wordt verzorgd op een later moment.

    - een zak duiveneten voor het hoogste bod

Lijst van schenkers :

 1) Boelens William (09/379.05.56)            -  20 € (initieel)

 2) De Decker Ronald (0473/43.49.87)          -  30 € (Cornelis & zoon op 15/1)

 3) Cornelis & zoon (0498/56.82.56))          -  40 € (Boelens William op 16/1)

 4) Baute Koen (0474/99.56.24)                -  50 € (De Clercq Freddy op 14/1)

 5) De Smet Frank (0495/65.69.87)             -  60 € (Cornelis & zoon op 16/1)

 6) Haers Oswald (00 31 115 49 20 70)         -  50 € (Plasschaert Diederick op 13/1)

 7) De Vriendt Sylvain (09/345.53.09)         -  60 € (De Keyzer-Nederland op 16/1)

 8) Lievens Tony (09/379.88.36)               -  20 € (initieel)

 9) De Sy Patrick (0488/04.31.78)             -  50 € (De Cuyper-Hautekeete op 14/1)

10) Veearts Bodaert Wim (050/82.58.67)        - 100 € (V Kerckvoorde J-P op 11/1)

11) De Neve Joris (09/373.88.13)              -  20 € (initieel)

12) De Cuyper-Hautekeete (09/373.71.33)       -  30 € (Van Laere Alain op 16/1)

13) Noteboom Ronny (0479/50.63.43)            -  60 € (Van Laere Alain op 16/1)

14) Dobbelaere-Martens (09/372.99.72)         -  50 € (Van Loo Ivan op 16/1)

15) Plasschaert Died.(2 jonge)(0494/91.06.13) - 100 € (De Clercq Freddy op 14/1)

16) Polfliet Antoine (09/379.99.46)           -  20 € (initieel)

17) Schoors Ward (0476/61.99.27)              -  30 € (De Clercq Freddy op 14/1)

18) Roegis Erik (0499/57.24.46)               -  40 € (De Clercq Freddy op 14/1)

19) Vercauteren Gilbert (09/373.77.56)        -  30 € (Noteboom Rony op 15/1)

20) Sesselle Willy (0476/74.48.91)            -  20 € (initieel)

21) Van Loo Yvan (09/379.89.07)               -  50 € (Baute Koen op 13/1)

22) Van Wijnsberghe Roeland (0498/14.29.97)   -  30 € (Plasschaert Diederick op 14/1)

23) De Beir Georges (0479/85.81.49)           -  30 € (Baute Koen op 13/1)

24) Cretel Arnold (09/373.88.46)              -  20 € (initieel)

25) Van Laere Alain (0472/32.48.66)           -  50 € (Plasschaert Diederick op 13/1)

26) Coppens A. & J. (0494/45.84.69)           -  20 € (initieel)

Totaal van het bovenstaande : 1080 € of gemiddeld 42 €

===============================================================

Info voor het duivenseizoen 2022

Uit de regiovergadering van donderdag 14/10/2021 in Merelbeke :

        * voor het aantal duiven per mand voor 2022 (ongeacht de weersomstandigheden) :

                - kleine HF : 22 duiven per mand

                - snelheid : 25 duiven per mand

                - kleine HF in te korven op donderdag met lossing op zaterdag (net zoals hierna vermeld)

Uit de regiovergadering van vrijdag 8/10/2021 in Knesselare :

        * de provinciale dag is gepland op 15/1/2022 in St-Gillis-Waas

        * er is kans dat de lossingsplaats Arras zal veranderen

Uit de provinciale vergadering van 24/11/2021 :

        * omtrent het dubbelen van jonge bij de oude (bvb op Quievrain vanaf september) wachten we nog op

          een definitief antwoord van de KBDB tegen 15/12/2021

        * De 2 provinciale Orleansen zijn gepland op 14/5 en 16/7/22 met inkorving op donderdag

        * voor de kleine HF wordt gesproken over Angerville (nog onder voorbehoud)

        * op 30/7 (Bourges II) wordt terug geopteerd voor een Ecouen ipv Clermont

        * voor de middenlijn werd zowel voor Quievrain als Noyon gekozen voor Interprovinciale lossing

                - Quievrain mogelijk van 27/3/2022 tem 30/10/2022

        * de RVB zal doorgaan de laatste 2 weekends van september en de eerste 2 weekends van oktober

        * Arras mogelijk van 26/3/2022 tem 24/9/2022

        * Clermont mogelijk van 9/4/2022 tem 10/9/2022, maar :

                + Pontoise op 14/5, 21/5, 23/7, 6/8, 13/8, 20/8

                + Ecouen op 30/7

        * de reiskalender kleine HF van 7/5 tot 20/8 is nog onduidelijk, en afhankelijk van West-Vlaanderen.

          De Orleansen op 14/5 en 16/7 zijn al zeker gepland.

          Men spreekt van Chateaudun op 21/5, 4/6, 13/8

          Men spreekt van Angerville op 6/8

          Voor de andere vluchten staat op papier Fontenay, maar kan ook nog Angerville worden.

        * Voor de manueel ingekorfde duiven op de snelheid in 2022 wordt de elektronische chipring nog achterwege gelaten.

        * aantal liefhebbers Oost-Vlaanderen : 4191 in 2020 en 4091 in 2021 (= - 100)

        * aantal verenigingen in Oost-Vlaanderen : 82 in 2020 en 78 in 2021 (= - 4)

        * aantal verkochte ringen in Oost-Vlaanderen : 228.572 in 2020 en 225857 in 2021 (= - 2715)

        * er wordt aangeraden voor de liefhebbers om in 2022 nog steeds op afspraak te werken voor de inkorvingen.

        * de vluchtkode voor Pau zou veranderd worden naar PAUX om ook tot 4 karakters te komen zoals de andere lossingen.

        * indiening van de elektronische koppelingslijsten tegen 1/3/2022 voor de oude en tegen 1/5/2022 voor de jonge

===============================================================

Mededeling : uitslagen van deze website worden regelmatig overgenomen op andere websites en tonen niet

                       altijd de juiste informatie. Enkel de resultaten hieronder zijn in overeenstemming met de officiλle

                       wedstrijdverslagen !!!

                       Ook andere accessoires van deze website worden soms, buiten onze wil, verspreid zonder voldoende

                       kennis van de soms ingewikkelde achterliggende materie. U kan ons steeds contacteren via het bovenstaande

                       emailadres om eventuele problemen verder gezamelijk te onderzoeken.

Lossingsinformatie telefonisch op het nr 02/896.54.54

Lossingsinformatie op de website van de KBDB

Lossingsinformatie website Martens (ook voor leervluchten)

Buienradar Europa

Satellietbeelden van de laatste uren boven Frankrijk

Weerbericht KMI

Vliegweer voor duiven

 

Vluchten van Sint-Laureins

Vluchten van Bentille

Vluchten van Eeklo (Raverschoot)

Vluchten voor snelheidsverbond Bentille/Eeklo/Sint-Laureins

Vluchten voor HF-verbond Bentille/Eeklo

 

Koepelvluchten Sermaises

===============================================================

Mededeling Darena-Voeders op 24/12/2020 :

Muikemstraat 21, 9968 Oosteeklo , bereikbaar op telefoonnr 0494/45.84.69

 

het volgende verkrijgbaar : alle duiven voeders alsook bijproducten 

- paloma

- ceusters 

- versele

- matador

- aidi

- beyers

- van robaeys

- van der bauwhede

- van tilburg

- demster

Ook verdeler van de "Belgian Winners"-duiven-supplementen en vele andere benodigdheden.

 

Wij zijn open op :

            - woensdagnamiddag van 13 tot 19 uur

            - zaterdagmiddag van 13u tot 19u.

Levering voor kleine en grote bestellingen gratis thuisbezorgd.

 

met vele groeten,

Het Darena-team

===============================================================

Informatierubriek voor "De Verbroedering"-Bentille

- voor algemene info : klik hier

===============================================================

Informatierubriek voor "De Rapste Eerst"-Eeklo

- voor algemene info : klik hier

- voor het reisrooster 2021 : klik hier

De kampioenschapsgelden 2021 worden als volgt verdeeld

en worden uitbetaald op onze bonverkoop op 29/01/2022 om 14,00u

                 

Kampioenschap Arras

   

Kampioenschap Clermont

 

Oude

Jaarse

Jonge

   

Oude

Jaarse

Jonge

1

45+wb

45+wb

45+wb

 

1

45+wb

45+wb

45+wb

2

 35.00

 35.00

 40.00

 

2

 35.00

 35.00

 40.00

3

 30.00

 30.00

 35.00

 

3

 30.00

 30.00

 35.00

4

 25.00

 25.00

 30.00

 

4

 25.00

 25.00

 30.00

5

 20.00

 20.00

 25.00

 

5

 20.00

 20.00

 25.00

6

 15.00

 15.00

 20.00

 

6

 15.00

 15.00

 20.00

7

 10.00

 10.00

 15.00

 

7

 10.00

 10.00

 15.00

8

  7.50

  7.50

 10.00

 

8

  7.50

  7.50

 10.00

9

 

 

   7.50

 

9

 

 

   7.50

10

 

 

   7.50

 

10

 

 

   7.50

                 

Kampioenschap HF

   

Kampioenschap Quievrain

 

Oude

Jaarse

Jonge

   

Oude

Jonge

 

1

25+wb

25+wb

25+wb

 

1

45+wb

45+wb

 

2

 20.00

 20.00

 20.00

 

2

 35.00

 40.00

 

3

 15.00

 15.00

 15.00

 

3

 30.00

 35.00

 

4

 10.00

 10.00

 10.00

 

4

 25.00

 30.00

 
         

5

 20.00

 25.00

 
         

6

 15.00

 20.00

 
         

7

 10.00

 15.00

 
         

8

  7.50

 10.00

 
         

 

 

   7.50

 
         

 

 

   7.50

 

===============================================================

Elektronische toestellen & varia

Voor opkuisen van koppelingslijsten of chip-koppelingen, of andere zaken, kan contact opgenomen worden

met Christiaan op nr 0478/41.23.24

 

- Heyman Renι & Willem : koppelingslijst uitgezuiverd en opgestuurd naar de 2 Bricon-toestellen

        ==> toestellen nog te bewaren tegen de koppeling van de jonge duiven 2022

- De Waele Gino : opkuis te doen van de koppelingslijst

        ==> toestel klaar voor afhaling

...

 

Inzamelingsaktie voor het seizoen 2022 (uiterlijk tot eind januari 2022) :

- Soens Remi : oude Bricon-Speedy : batterij te vervangen en nieuwe klever aan te brengen wegens "onleesbaar".

- Schelstraete Marnix : oude Unikon : batterij te vervangen in module en onderstel.

 

 

Op te volgen mutaties :

...

 

Inzameling voor de keuring van de maatschappij-toestellen 2022 :

- lokaal Eeklo : 3 bricon-masters en 3 Unikon-slaves

- Christiaan Slock (onder lokaal Bentille) : 1 bricon-master + 1 nieuwe master aan te vragen, begin maart 2022

===============================================================

AANKONDIGINGEN

- vrijdag 21/01/2022 : bonsverkoping lokaal Bentille om 19.00 uur

        Voor de lijst van schenkers : klik hier

- zaterdag 22/01/2022 : bonsverkoping lokaal Lembeke om 14.00 uur

        Voor het programma : klik hier

- zaterdag 22/01/2022 : bonsverkoping lokaal Bassevelde om 19.00 uur

- vrijdag 28/01/2022 : kampioenenfeest koepel in lokaal Oosteeklo + favorieten +

  tentoonstelling om 19 uur.

- Zaterdag 29/01/2022 : bonsverkoping lokaal Eeklo om 14 uur

- Zaterdag 29/01/2022 : bonsverkoping lokaal St-Martens-Latem

- zondag 30/01/2022 : bonsverkoping lokaal Wippelgem

- zondag 30/01/2022 : bonsverkoping lokaal Zomergem om 16 uur

- zondag 30/01/2022 : bonsverkoping lokaal Zeveren om 16 uur

- zondag 13/02/2022 : bonsverkoping lokaal Lovendegem

- zondag 13/02/2022 : propagandadag Jeugdclub Oost-Vlaanderen om 10 uur in

  salons Montovani, Doorn 1 te Oudenaarde

- 19 en 20/2/2022 : duivenbeurs FUGARE in Kortrijk EXPO

- zondag 6/03/2022 : kampioenenviering lokaal Lembeke (uitgesteld van 5/12/2021)

- begin maart 2022 : persoonlijk onderhoud bij Bricon omtrent het nieuwe PAS-systeem.

- zaterdag 19/03/2022 : provinciale dag Oost-Vlaanderen om 14 uur in Hotel Beveren,

  Gentsesteenweg 280 , Beveren-Waas (behorende tot de "Van Der Valk-keten")

...

===============================================================

Aanpassingen van de bestaande duivenprogramma's :

Volgende nieuwigheden zijn in onderzoek :

- herwerken en aanpassen administratie voor email-adressen van de liefhebbers. Een voorlopige

  en werkende oplossing was reeds beschikbaar sinds begin 2020. Meerdere email-adressen

  voor 1 liefhebber zijn nu reeds mogelijk. (is niet dringend momenteel want de oude werkwijze voldoet)

- verbeteren van de uitwisseling van gegevens met de lokalen (poelelijsten, uitslagen, uitbetalingslijsten,

  kampioenschappen, ...) tegen maart 2021. (is niet dringend momenteel, want de oude werkwijze voldoet)

 

Afgewerkte aanpassingen voor seizoen 2021 :

- 04/01/2021 : inlezen elektronische bestatigingen nu ook mogelijk via USB-poort op PC

- maart 2021 : opnemen inkorfgegevens en bestatigingen uit het DT-pakket

- 08/06/2021 : doorsturen van de inkorfgegevens naar de KBDB-server verloopt automatisch sinds half mei.

- 30/06/2021 : doorsturen xml-uitslagen naar de KBDB-server

===============================================================

OPZOEKEN VAN VERDWAALDE BELGISCHE DUIVEN :    klik hier

OPZOEKEN BUITENLANDSE DUIVEN :    klik hier

===============================================================

91e KRONIEK VAN EEN MAATSCHAPPIJ (van ??/??/????)

 

...

===============================================================

softwareversies voor 2021 :

    * Bricon master : versie BE-16 (is nieuw sinds januari 2019)

    * Unikon : versie 3.92 voor 2019, en 3.93 in 2020 (geen updates voorzien voor 2021))

    * Bricon : little bricon : BE-20  (is gelijk gebleven voor 2021)

                    duo : BE-20* (is gelijk gebleven voor 2021)

                    Speedy : 008 (is gelijk gebleven voor 2021)

                    Bricon+ : 007 (is gelijk gebleven voor 2021)

                    Bricon X-treme en duo X-treme : van 3.20 in 2020 naar 3.21 in 2021

                        Deze toestellen mogen binnengebracht worden voor update !!!

    * Mega : geen nieuws

 

Tevens kunnen liefhebbers ook contact opnemen voor uitzuivering van koppelingslijsten

of koppelen van nieuwe chipringen. Afspraak kan gemaakt worden met Christiaan (0478/41.23.24).

 

===============================================================

BEHEER VAN BOMEN EN STRUIKEN.

Voor het zaagseizoen (1/7/2021-30/6/2022) : reeds 88,0 steres brandhout geleverd/geproduceerd

        t.e.m. 30/12/21, tegenover ongeveer 130,5 steres in het zaagseizoen 2020/2021.

        Ook het klieven/verzagen bij of voor de klant is hierbij inbegrepen.

Voor het zaagseizoen (1/7/2021-30/6/2022) : reeds ongeveer 6,0 m3 haksel geleverd/geproduceerd,

        tegenover ongeveer 35,5 m3 in het zaagseizoen 2020/2021.

        Ook het hakselen bij de klant is hierbij inbegrepen.

Voor het zaagseizoen (1/7/2021-30/6/2022) : reeds 7 stronken uitgefreesd t.e.m. 7/12/2021,

        tegenover ongeveer 7 boomstronken in het zaagseizoen 2020/2021.

 

Contact kan opgenomen worden met Dirk (0485/93.01.31), Emiel (0475/20.14.16)

of Christiaan (0478/41.23.24).

 

Alles verkrijgbaar in kleine of grote hoeveelheden. Ook fijn aanmaakhout kan geleverd worden.

 

Uitfrezen van boomstronken, snoeiwerken of hakselen van fijn hout tot max 10 cm diameter

is eveneens mogelijk onder ons beheer en met eigen machines.

 

Vanaf half maart 2021 zijn nu ook werken mogelijk op grote hoogte door middel van

klimtechnieken en afvangtechnieken (zie 3 foto's onderaan, na het volgen van een cursus

met bijkomend attest van begin maart 2021).

 

Richtprijzen vanaf 01/01/2022 :

    - haksel/houtsnippers : 45 € per kuub (transport niet inbegrepen), of 8 € per zak van 60 liter.

    - brandhout (wilg,populier,spar) : 55 € per stere  (transport niet inbegrepen)

    - brandhout (els,es,eik,beuk,hazelaar,fruitbomen,berk) : 65 ΰ 75 € per stere  (transport niet inbegrepen)

    - fijn aanmaakhout ter beschikking aan 8 € per zak van 60 liter.

    - houtschors (aan 9 € per zak van 50 l) : is uitgeput op 13/2/2021

 

Beschikbare attesten voor uitvoeren van deze bovenstaande werken :

    - RLM Meetjesland van eind 2020.

    - firma Condor in Menen van 15/03/2021 (verlenen ook prima betalende opleidingen)

 

     

    

  

  

===============================================================

Link naar de website van de KBDB

Link naar de KBDB-online

Stock van materialen

Accessoires

Varia