INFO-RUBRIEK "DE RAPSTE EERST"

Raverschootstraat 171, 9900 Eeklo

 

Op deze pagina wordt specifieke informatie voor "De Rapste Eerst" gegeven, bovenop de informatie die vermeld staat op de hoofdpagina van deze website.

Onderstaande info zal regelmatig aangevuld of aangepast worden.

Bemerkingen kunnen gericht worden naar Christiaan op 0478/41.23.24 of via email naar christiaan.slock@belgacom.net

 

HOKLIJSTEN-RINGEN-LIDGELDEN op 24/11/2019

Hierna houden we een stand bij van reeds ingediende hoklijsten, aantal bestelde ringen

Aantal hoklijsten in 2019 : 57

Aantal reeds ingediende hoklijsten 2020 : 47

Aantal reeds bestelde ringen 2020 : ca. 1800

 

 

Vooruitzichten 2020

Bestuur :

    De Voorzitter : Ingels Marc

    Ondervoorzitter : Van Gansbeke Daniël

    De Secretaris : Mussche Gerry

    Adjunct-secretaris : Van Waes Carlos

    De Schatbewaarder : Chaves d'Aguilar Ervé

    Adjunct-schatbewaarder : De Meyere Dieter

 

    Verdwaalde duiven - koppelingslijsten - ringlijsten : Christiaan Slock

        Het wordt aangeraden om ringkoppelingen of uitzuiveren van de vroegere koppelingslijsten zo snel mogelijk te doen,

        zoals reeds op de hoofdpagina is aangeraden. Contact met Christiaan op 0478/41.23.24

 

De ringen 2020 zullen afgehaald worden in Zomergem op vrijdag 27/12 tussen 10.00 en 10.30 uur.

 

Nazicht-vervangen batterijen van elektronische toestellen of bijkomende bestellingen

Een verzamelaktie is lopende en wordt afgesloten op 15/1/2020 (zie reeds een inventaris op de hoofdpagina).

Liefhebbers kunnen contact opnemen met Christiaan (0478/41.23.24)

 

Correspondentie met de KBDB verloopt via Christiaan.

 

Aanvraag vluchtkalenders

- De vluchtkalenders 2020 zijn in opmaak.

- Arras, Clermont/Pontoise, Quievrain zullen alléén gespeeld worden.

- Chevrainvilliers wordt vervangen door Angerville (alhoewel nog niet volledig officieel)

- Arras en Quievrain mogen terug ingericht worden in hetzelfde weekend

- oude en jaarse zullen eerst samenvliegen in 1 hoofdvlucht. Een dubbeling voor jaarse apart is toegestaan.

  Op deze wijze spelen we eigenlijk al heel lang in onze streek.

- voor Angerville (met inkorving op vrijdag) zal Eeklo een inkorvingslokaal zijn van het koepelverbond met de lokalen

  Lembeke, Oosteeklo, Bassevelde, Lovendegem, Bentille, Knesselare, Aalter(Brug), Zomergem, Waarschoot.

  De overkoepelende vlucht is de hoofdvlucht en Eeklo zal een lokale dubbeling geven, net zoals Knesselare, Aalter(Brug) en Zomergem.

  De andere 5 lokalen geven hun verbondsvlucht.

  Op 4/12 werd besloten om het koepelverbond uit te breiden met Zelzate, Wippelgem, Mariakerke en St-Martens-Latem.

  Op 16/12 werd beslist om het koepelverbond ook uit te breiden met lokaal Zeveren.

- Arras, Clermont/Pontoise wordt altijd de vrijdag ingekorfd met lossing op zaterdag

- Quievrain blijft inkorven op zaterdag met lossing op zondag

- Aangevraagde vluchten :

    * Arras : van 28/3 tem 29/8

            + oude en jaarse van 28/3 tem 9/5

            + jonge van 16/5 tem 29/8

    * Clermont van 11/4 tem 25/7

            + oude en jaarse van 11/4 tem 13/6

            + jonge van 30/5 tem 25/7

    * Pontoise jonge van 1/8 tem 29/8

    * Quievrain oude en jonge van 2/8 tem 11/10

            + leervlucht Quievrain op zondag 26/7

            + kermisvlucht op woensdag 29/7

    * Angerville : van 2/5 tem 29/8

            + oude en jaarse van 2/5 tem 25/7

            + jonge van 20/6 tem 29/8

            + geen vlucht op 1/8 wegens Bourges

            + Angerville wordt vervangen door een provinciale Orleans met inkorving op vrijdag

                    op 9/5 voor oude en jaarse

                    op 18/7 voor oude, jaarse en jonge

                De organisatie zal uitgaan van FVOV

- de kalender voor transport Martens is opgestuurd kort na Nieuwjaar

- de speelomtrek voor alle vluchten is Eeklo tot en met overaanpalende gemeenten, zijnde St-Jan-In-Eremo,

   St-Margriete, St-Laureins, Maldegem, Ursel, Zomergem, Lovendegem, Sleidinge, Oosteeklo, Bassevelde,

   Watervliet en alle binnenliggende gemeenten. Dus gelijk als in 2019

- Reiskosten :

        Moeskroen : 0,35 € (nog voorlopig)

        Arras : 0,60 €

        Clermont : 0,70 €

        Pontoise : 0,75 €

        Quievrain : 0,60 €

        Angerville : 1,20 €, inbegrepen 0,10 € voor 1e inleg en 0,05 € voor de kampioenschappen (nog te bevestigen door het koepelverbond)

 

                                                                                            Terug naar de home-pagina