INFO-RUBRIEK "DE NIEUWE REIZIGERS"

Koning Albertstraat 15, 9968 Oosteeklo

 

Op deze pagina wordt specifieke informatie voor "De Nieuwe Reizigers" gegeven, bovenop de informatie die vermeld staat op de hoofdpagina van deze website.

Onderstaande info zal regelmatig aangevuld of aangepast worden.

Bemerkingen kunnen gericht worden naar Christiaan op 0478/41.23.24 of via email naar christiaan.slock@belgacom.net

 

HOKLIJSTEN-RINGEN-LIDGELDEN op 18/02/2020

Hierna houden we een stand bij van reeds ingediende hoklijsten, aantal bestelde ringen, en aantal leden voor de kampioenschappen.

Aantal hoklijsten in 2019 : 41

Aantal reeds ingediende hoklijsten 2020 : 39

Aantal reeds verkochte ringen 2020 : Alle 2000 ringen voor 2020 zijn uitverkocht op 28/12/2019 !!!

                                        Liefhebbers die alsnog extra ringen wensen, of ander vragen hebben, kunnen steeds contact opnemen met

                                                            Christiaan op nummer 0478/41.23.24 .

Aantal reeds ingeschreven leden voor de kampioenschappen 2020 : 25

 

Update bestuursvergadering op 9/12/2019 en algemene vergadering op 10/12/2019

Samenvatting van de bestuursvergadering op 9/12 :

1) Een demo werd gegeven door Christiaan voor het hoofdbestuur om vanaf seizoen 2020 de voorlopige tussenstanden van de geloste vluchten

    te tonen op scherm tijdens de afslag , naarmate de liefhebbers binnenkomen.  Goedkeuring gegeven door het bestuur om in dezelfde zin

    verder te werken. Volgende nog uit te werken punten :

        * compatibiliteit uitwerken voor het doorsturen van de lokale poelbrieven naar het DT-pakket. Voor het doorsturen van de bestatigingen

           is reeds 95 % van het werk gedaan, juist nog in detail uit te testen.

        * nog eens nazien wat er nog te doen is om de bestatigingen en poelbrieven door te sturen voor lokalen Wippelgem en Zelzate, die voor het

           seizoen 2020 zullen toetreden tot het koepelverbond uit Angerville

2) een aantal onderwerpen, die hierna verder beschreven worden en die ook aan bod kwamen tijdens de algemene vergadering van 10/12.

3) de duivenringen 2020 zullen afgehaald worden in Zomergem op vrijdag 27/12 van 10.00 tot 10.30. Deze zullen beschikbaar zijn in het lokaal

    vanaf 14.00 uur. De ringen zullen in witte kleur zijn (waar ons eerst verkeerdelijk de blauwe kleur werd medegedeeld).

3) Invullen documenten vluchtkalender

        * invullen inlichtingenblad waarin alle medewerkers dienen opgesomd worden

            - het nieuwe bestuur zoals reeds hieronder is vermeld

            - correspondentie naar de KBDB, het bestuur, de liefhebbers en derden : Christiaan Slock

            - regelaars : Armand Boelens, Pol Verheecke, Christiaan Slock

            - verantwoordelijken koppelingslijsten : Armand Boelens en Christiaan Slock

            - verantwoordelijke ringenlijsten om door te spelen naar de KBDB : Christiaan Slock

        * omtrekken van het lokaal voor alle vluchten : tem Ring 2 (dus tem overaanpalend, zijnde Zelzate, Assenede, Boekhoute, Watervliet,

           St-Jan-In-Eremo, Kaprijke, Eeklo, Waarschoot, Lovendegem, Evergem, Kluizen, Wondelgem (inclusief de smalle strook links van het

           kanaal Gent-Terneuzen tot in Zelzate) + de binnenliggende gemeenten Oosteeklo, Ertvelde, Bassevelde, Lembeke, Sleidinge.

        * Arras : van 28/3 tem 29/8 in 6-verbond met Lembeke, Oosteeklo, Bassevelde, Waarschoot, Bentille, Lovendegem

            - oude en jaarse : van 28/3 tem 11/7 (1e vlucht telt niet mee voor de kampioenschappen)

              jonge : van 16/5 tem 29/8

                + lokaal Bentille speelt in verbond enkel de vluchten met oude+jaarse van 28/5 tem 9/5, de vluchten met jonge worden aldaar

                   alléén gespeeld.

                + lokaal Lovendegem speelt alléén de vluchten met jonge vanaf begin augustus

        * Clermont : van 11/4 tem 25/7 in 6-verbond met Lembeke, Oosteeklo, Bassevelde, Waarschoot, Bentille, Lovendegem

                + oude en jaarse : van 11/4 tem 11/7 (de 1e vlucht telt niet mee voor de kampioenschappen)

                + jonge : van 6/6 tem 25/7

                + vlucht Ter Beke met jonge op 4/7

                + bonsvlucht jonge op 25/7

        * Pontoise jonge : van 1/8 tem 5/9 in 6-verbond met Lembeke, Oosteeklo, Bassevelde, Waarschoot, Bentille, Lovendegem

        * KHF : Angerville (maar is nog niet volledig officieel) : van 2/5 tem 29/8 in 5-verbond met Oosteeklo, Lembeke, Bassevelde, Bentille, Lovendegem

                       en Waarschoot.

                + oude en jaarse van 2/5 tem 25/7 (1e vlucht telt wel mee in de kampioenschappen)

                + jonge : van 20/6 tem 29/8

                + geen vlucht op 1/8 wegens de nationale Bourges

                + er zullen 2 provinciale Orleansen ingericht worden, met inkorving op vrijdag, en dit op 9/5 met oude en jaarse, en op 18/7 met oude+jaarse+jonge.

                   Op deze 2 datums mag geen Angerville ingekorfd worden. Er is in verbond (en in de koepel) besloten om aan deze 2 vluchten mee te doen.

                   De praktische organisatie is nog uit te werken en een werkgroep zal opgericht worden.

                + de koepel zal allicht uitgebreid worden met lokalen Zelzate, Wippelgem, Mariakerke, St-Martens Latem (zal definitief worden op 16/12/2019)

        * Quievrain : op algemene vraag van onze liefhebbers, werd besloten om in 2020 opnieuw Quievrain-vluchten in te richten.

                + oude+jaarse samen, en jonge : van 23/8 tem 11/10, steeds samen te lossen

                + voorbereidende leervlucht op 16/8

                + woensdag 19/8 : kermisvlucht voor jonge (enkel voor de leden hoklijsten). Details nog uit te werken.

                + Reiskosten Quievrain : 0,60 €/duif

        * berekening vluchten :

                + Arras : door lokaal Bassevelde

                + Clermont/Pontoise : door lokaal Lovendegem

                + Angerville : door lokaal Lembeke

        * de klachtencommissie voor de verbondsvluchten zal bestaan uit : Boelens Armand, Meyvaert Ronnie, Vermeulen Joris

        * het systeem voor leervluchten zal behouden worden zoals in 2019

        * de vluchtkalender voor transport Martens is opgestuurd kort na Nieuwjaar

 

Samenvatting van de algemene ledenvergadering op 10/12 :

1) aantal aanwezigen : 20

2) uitleg omtrent de huidige kastoestand van de maatschappij

3) uitleg omtrent de contactvergadering in Knesselare op 13/11 met Luc De Backere van de KBDB :

    Hierbij werden een aantal bemerkingen en signalen gegeven naar de KBDB toe, en werd ook de geest van het duivenspel in onze streek

    naar voor gebracht. Uiteindelijk heeft dit ook een aantal positieve resultaten opgeleverd, oa. het terug mogen inrichten van Arras en Quievrain in hetzelfde

    weekend.

4) korte samenvatting van de provinciale vergadering in Montovani op 30/11.

5) statistieken : lokaal Oosteeklo heeft in 2019 ongeveer 2060 duiven meer ingekorfd dan in 2018.

6) uitleg vluchtkalender 2020 : zie hierboven

7) uitleg omtrent koepelverbond :

    - huidige kastoestand.

    - statistieken aangaande het aantal ingekorfde duiven

    - mogelijke uitbreiding van het verbond (zie hierboven)

8) voor de lokale vluchten uit Quievrain : aan degenen die nog geen lid zijn van de maatschappij, en die op deze vluchten wensen mee te doen

    aan de kampioenschappen, zal een lidgeld gevraagd worden van 10 €.

9) voor de lokale kampioenschappen : deze zullen gelijk gehouden worden zoals in 2019.

10) Men was ook akkoord om een tandemkampioenschap in te richten op onze Quievrainvluchten, met loting op de kermisvlucht van 19/8.

      Details nog uit te werken.

11) voor de bonsverkoop van 26/1 zijn momenteel al 31 bons ter beschikking. Als oproeper werd Martin Martens gecontacteerd.

      De lijst van bons is beschikbaar op de hoofdpagina van deze website.

12) besproken sponsoring door Eddy Coppens (van DARENA-voeders) :

        * 1 zak duiveneten per weekend voor de vluchten uit Arras met jonge (slechts 1 prijs per liefhebber te winnen gedurende het seizoen).

           Enkel te winnen door de leden hoklijsten. Verdeling zal gebeuren op het volgende duivenfeest. Te winnen met de midi-prijs : bvb, ingeval

           301 prijzen op de uitslag, dan kan deze gewonnen worden met de 150e prijs (volle prijs per helft van de prijzen) of een volgende.

        * op de bollingavond van 20/12/2019 zullen gratis prijzen ter beschikking gesteld worden voor een gratis tombola onder de deelnemers

        * op de 2 provinciale Orleansen zullen 9 trofees geschonken worden voor 9 verschillende liefhebbers :

                - 1 trofee te winnen per liefhebber voor de eerste 3 prijzen (of een volgende) op de uitslag van lokaal Oosteeklo (enkel voor de leden hoklijsten)

                - zullen als volgt toegekend worden in volgorde :

                        + Orleans jaarse van 9/5

                        + Orleans oude van 9/5

                        + Orleans jonge van 18/7

                        + de trofees zullen uitgereikt worden op het volgende kampioenenfeest

13) ook een voorstel voor een favorietenklassement (op niveau 6-verbond) werd positief onthaald, met een evenementendag in februari 2020.

      Details nog uit te werken.

14) constructie van een 4-tal karren, door één van ons leden, voor het transport van de duivenmanden van het inkorflokaal naar de kamion.

15) voorstel voor inrichten van een fietstocht in de 2e helft van juli 2020 voor duivenliefhebbers en andere sympathisanten in lokaal Oosteeklo.

      Details nog te bespreken.

 

Update 20/10/2019

Op 14/10/2019 werd een korte bestuursvergadering gehouden.

- de hoklijsten 2020 werden besproken en de verdeling is bezig. Een infoblad + de inentingsformulieren werden toegevoegd.

  Gelieve de hoklijsten binnen te brengen in het lokaal op zondagen, telkens van 10 tot 12 uur, en dit uiterlijk tot 15/11/2019.

  Het lidgeld KBDB bedraagt 25 € voor het eerste lid en 10 € voor elk bijkomend tandemlid.

- Ringen 2020 kunnen besteld worden aan 1 € per stuk.

  Er wordt gevraagd om de ringen op voorhand te betalen bij bestelling.

- voor de liefhebbers die wensen deel te nemen aan de kampioenschappen, werd besloten om een lidgeld te vragen van 10 €.

  Hiermee kan deelgenomen worden aan alle kampioenschappen.

 

Update 20/9/2019

Wegens het wegvallen van een aantal vroegere bestuursleden en het verminderen van de aktiviteiten Van Armand en Rita in de werking van de duivenvereniging, werd op donderdag 19/9/2019 een vergadering samengeroepen met een aantal kandidaten die zich verder willen inzetten voor het behoud van de duivenvereniging in café "De Pluim".

Hierna volgt een korte samenvatting van enkele van de besproken punten, die interessant zijn voor de liefhebbers

 

1) nieuw bestuur

    Voorzitter : Eric Roegis

    Onder-voorzitter : Pol Verheecke

    Secretaris & communicatie : Christiaan Slock

    Adjunkt-secretaris : Mathias Depoorter

    Schatbewaarder : Danny De Wever

    Adjunkt-schatbewaarder : Patrick Claeys

    Andere medewerkers : Johan De Pourcq, Marleen Van Renterghem

 

2) winteraktiviteiten

    * kampioenenfeest is gepland op zaterdagavond 14/12/2019 om 18.30 uur. Verdere info volgt nog.

    * bonsverkoop is gepland op zondagavond 26/1/2020 vanaf 18.30 uur

    * er zullen terug wintertentoonstellingen ingericht worden, met telkens minimum 2 liefhebbers, en telkens een tombola.

       Hierna de geplande datums en de reeds gecontacteerde liefhebbers :

        - zondag 03/11 : Eric Roegis / Danny De Wever / Claeys Patrick

        - zondag 10/11 : Cocquyt Jean-Pierre / Mathias Depoorter

        - zondag 17/11 : geen tentoonstelling

        - zondag 24/11 : Heynsssens-Vercam / Rudy Moerman / Pieter Van De Veire

        - zondag 01/12 : Hebberecht-Van Beveren / Versijp Gerrard / De Smet Geert / De Smet Arnold

        - zondag 08/12 : Kips Francky / De Craemer-Goossens / Bundervoet Herlinde / De Decker Marnix

        - zondag 15/12 : geen tentoonstelling wegens de lokale kampioenendag op zaterdag

        - de wintertentoonstellingen zijn afgesloten

 

Bijkomende info op 5/10/2019 :

- een boldersavond zal georganiseerd worden voor de duivenliefhebbers op vrijdag 20/12/2019. Verdere info volgt nog.

- er is een wens van de liefhebbers om in 2020 Quievrain te geven in september/oktober. Verdere onderhandelingen zijn aan de gang.

- er zal terug een inzamelingsaktie gehouden worden voor nazicht of bestelling van elektronische toestellen. Voorzien voor begin 2020.

- er zal hier binnenkort een lijst bijgehouden worden van de geschonken bons voor de bonsverkoping van 26/1/2020

- eindstand kampioenschappen 2019 : klik hier

- eerstdaags zullen de hoklijsten afgehaald worden die moeten binnengegeven worden tegen 15/11/2019.

  Hierbij wordt gevraagd om ook de nodige duivenringen 2020 op te geven met betaling vooraf.

                                                                                            Terug naar de home-pagina