INFO-RUBRIEK "DE NIEUWE REIZIGERS"

Koning Albertstraat 15, 9968 Oosteeklo

 

Op deze pagina wordt specifieke informatie voor "De Nieuwe Reizigers" gegeven, bovenop de informatie die vermeld staat op de hoofdpagina van deze website.

Onderstaande info zal regelmatig aangevuld of aangepast worden.

Bemerkingen kunnen gericht worden naar Christiaan op 0478/41.23.24 of via email naar christiaan.slock@belgacom.net

 

HOKLIJSTEN-RINGEN-LIDGELDEN op 16/10/2019

Hierna houden we een stand bij van reeds ingediende hoklijsten, aantal bestelde ringen, en aantal leden voor de kampioenschappen.

Aantal hoklijsten in 2019 : 41

Aantal reeds ingediende hoklijsten 2020 : 1

Aantal reeds bestelde ringen 2020 : 0

Aantal reeds ingeschreven leden voor de kampioenschappen 2020 : 0

 

Update 20/10/2019

Op 14/10/2019 werd een korte bestuursvergadering gehouden.

- de hoklijsten 2020 werden besproken en de verdeling is bezig. Een infoblad + de inentingsformulieren werden toegevoegd.

  Gelieve de hoklijsten binnen te brengen in het lokaal op zondagen, telkens van 10 tot 12 uur, en dit uiterlijk tot 15/11/2019.

  Het lidgeld KBDB bedraagt 25 € voor het eerste lid en 10 € voor elk bijkomend tandemlid.

- Ringen 2020 kunnen besteld worden van zodra de prijs bekend is. We houden jullie op de hoogte hieromtrent.

  Er wordt gevraagd om de ringen op voorhand te betalen bij bestelling.

- voor de liefhebbers die wensen deel te nemen aan de kampioenschappen, werd besloten om een lidgeld te vragen van 10 €.

  Hiermee kan deelgenomen worden aan alle kampioenschappen.

 

Update 20/9/2019

Wegens het wegvallen van een aantal vroegere bestuursleden en het verminderen van de aktiviteiten Van Armand en Rita in de werking van de duivenvereniging, werd op donderdag 19/9/2019 een vergadering samengeroepen met een aantal kandidaten die zich verder willen inzetten voor het behoud van de duivenvereniging in café "De Pluim".

Hierna volgt een korte samenvatting van enkele van de besproken punten, die interessant zijn voor de liefhebbers

 

1) nieuw bestuur

    Voorzitter : Eric Roegis

    Onder-voorzitter : Pol Verheecke

    Secretaris & communicatie : Christiaan Slock

    Adjunkt-secretaris : Mathias Depoorter

    Schatbewaarder : Danny De Wever

    Adjunkt-schatbewaarder : Patrick Claeys

    Andere medewerkers : Johan De Pourcq, Marleen Van Renterghem

 

2) winteraktiviteiten

    * kampioenenfeest is gepland op zaterdagavond 14/12/2019 om 18.30 uur. Verdere info volgt nog.

    * bonsverkoop is gepland op zondagavond 26/1/2020 vanaf 18.30 uur

    * er zullen terug wintertentoonstellingen ingericht worden, met telkens minimum 2 liefhebbers, en telkens een tombola.

       Hierna de geplande datums en de reeds gecontacteerde liefhebbers :

        - zondag 03/11 : Eric Roegis / Danny De Wever / Claeys Patrick

        - zondag 10/11 : Cocquyt Jean-Pierre / Hebberecht Philip / Mathias Depoorter

        - zondag 17/11 : geen tentoonstelling

        - zondag 24/11 : Heynsssens-Vercam / Rudy Moerman / Pieter Van De Veire

        - zondag 01/12 : Hebberecht-Van Beveren / Versijp Gerrard / De Smet Geert / De Smet Arnold

        - zondag 08/12 : Kips Francky / De Craemer-Goossens / Bundervoet Herlinde

        - zondag 15/12 : geen tentoonstelling wegens de lokale kampioenendag op zaterdag

        - zondag 22/12 : ??? / ???

 

Bijkomende info op 5/10/2019 :

- een boldersavond zal georganiseerd worden voor de duivenliefhebbers op vrijdag 20/12/2019. Verdere info volgt nog.

- er is een wens van de liefhebbers om in 2020 Quievrain te geven in september/oktober. Verdere onderhandelingen zijn aan de gang.

- er zal terug een inzamelingsaktie gehouden worden voor nazicht of bestelling van elektronische toestellen. Voorzien voor begin 2020.

- er zal hier binnenkort een lijst bijgehouden worden van de geschonken bons voor de bonsverkoping van 26/1/2020

- eindstand kampioenschappen 2019 : klik hier

- eerstdaags zullen de hoklijsten afgehaald worden die moeten binnengegeven worden tegen 15/11/2019.

  Hierbij wordt gevraagd om ook de nodige duivenringen 2020 op te geven met betaling vooraf.

                                                                                            Terug naar de home-pagina