www.ons-duifke.be                        (update 13/11/2019  om 14:45)

 

 

 

                                        E-mailen kun je naar christiaan.slock@belgacom.net  of bellen naar 0478/41.23.24

===============================================================

Updates 13/11/2019 :

    - update info-rubriek lokaal Oosteeklo

    - update info-rubriek lokaal Eeklo (Raverschoot) voor de tentoonstellingen

    - update inschrijvingen voor kampioenenviering koepel op vrijdag 15/11 (zie hieronder)

Updates 10/11/2019 :

    - update info-rubriek lokaal Oosteeklo

    - verwijderen voorbije evenementen in de aankondigingen verder op deze pagina

    - update info-rubriek lokaal Eeklo (Raverschoot) voor de tentoonstellingen

Updates 05/11/2019 :

    - update aantal inschrijvingen kampioenenfeest koepel bij Erik voor vrijdag 15/11 in lokaal Oosteeklo

===============================================================

Prijs van de ringen 2020 :

1 euro voor onder de 150 ringen,

3 euro voor boven de 150 ringen, (2 euro surplus)

5 euro voor boven de 300 ringen (4 euro surplus)

Dit betekent dat de liefhebber 1 € per ring zal betalen in zijn lokaal. Voor liefhebbers met meer dan

150 ringen zal achteraf door de KBDB een faktuur voor de surplus persoonlijk naar de betrokken personen

worden opgestuurd.

===============================================================

Aankondiging voor het verkooppunt DARENA-voeders in Oosteeklo.

Enkel op bestelling, thuis geleverd. Liefst bellen na 18 uur op nr 0494/45.84.69

Voor alle verkrijgbare producten : klik hier

Ook sponsoring mogelijk voor duiven-evenementen.

===============================================================

Op vrijdag 15/11/2019 om 19.00 uur staat de kampioenviering van het koepelverbond gepland in het

lokaal van Oosteeklo, Koning Albertstraat 15.

Deelname is gratis maar wij vragen toch om jullie inschrijving te melden aan ้้n van volgende personen :

    - Jean Callewaert : 0479/68.95.47

    - Eric Roegis : 0499/57.24.46

    - Gerda Verniest : 0477/35.40.80

    - Christian Van Landuyt : 0477/20.26.00

     Tot 12/11/2019 zijn reeds ongeveer 75 inschrijvingen opgetekend

Inschrijven kan gebeuren tot 12/11/2019.

Als moderator van de avond werd beroep gedaan op Yvan Lasseel :

    - uitreiken ereprijzen en kampioenschappen

    - nabeschouwingen van het seizoen 2019

    - vooruitzichten voor 2020

Er zal ook een betalende tombola voorzien worden met kalkoen- en kippebillen, dit ten voordele

van het koepelverbond.

===============================================================

Op donderdag 10/10/2019 werden de hoklijsten voor 2020 afgehaald tussen 19.30 en 20.00 in Knesselare

voor lokalen Oosteeklo, Eeklo (Raverschoot), Bentille en Bassevelde.

Gelieve de hoklijsten binnen te brengen naar het lokaal ten laatste tegen 15 november !!!

===============================================================

Vanaf begin 2020 zal terug een inzamelingsaktie gestart worden voor nazicht/bestellingen/nieuwe batterijen/

nieuwe software voor elektronische toestellen. Begin 2020 wordt contact genomen met de firma's Bricon/

Unikon/Mega. Toestellen kunnen nu reeds binnengegeven worden bij Christiaan na een telefoontje op nr

0478/41.23.24 , ook voor het uitzuiveren van de koppelingslijsten 2019.

===============================================================

Mededeling : uitslagen van deze website worden regelmatig overgenomen op andere websites en tonen niet

                       altijd de juiste informatie. Enkel de resultaten hieronder zijn in overeenstemming met de offici๋le

                       wedstrijdverslagen !!!

                       Ook andere accessoires van deze website worden soms, buiten onze wil, verspreid zonder voldoende

                       kennis van de soms ingewikkelde achterliggende materie. U kan ons steeds contacteren via het bovenstaande

                       emailadres om eventuele problemen verder gezamelijk te onderzoeken.

Lossingsinformatie telefonisch op het nr 02/896.54.54

Lossingsinformatie op de website van de KBDB

Lossingsinformatie website Martens (ook voor leervluchten)

Buienradar Europa

M้t้o France (weerbericht Frankrijk)

Satellietbeelden van de laatste uren boven Frankrijk

Weerbericht KMI

 

Vluchten van Oosteeklo

Vluchten van Sint-Laureins

Vluchten van Bentille

Vluchten van Eeklo (Raverschoot)

 

Verbondsvluchten Lembeke-Bassevelde-Oosteeklo-Waarschoot-Lovendegem-Bentille

Koepelvluchten Chevrainvilliers in 10-verbond

===============================================================

Informatierubriek 2019 voor "De Nieuwe Reizigers"-Oosteeklo

- voor algemene info : klik hier

===============================================================

Informatierubriek 2019 voor "De Rapste Eerst"-Eeklo

- voor algemene info : klik hier

- voor de reiskalender 2019 : klik hier

===============================================================

Elektronische toestellen & varia

Afgewerkte toestellen & varia kunnen afgehaald worden na contact met Christiaan op nr 0478/41.23.24

- Coppens Jenthe : Unikon-software 3.92 opgeladen in CHAMP-toestel en geactiveerd op 30/10/2019

                                 Nog op naam te zetten van Ariana na bekend zijn van haar lidnummer KBDB rond eind december.

- Strubbe Freddy : 2 Bricon X-tremes : nieuwe batterijen in beide toestellen en koppelingslijst nog uitzuiveren

                                Bestaande koppelingslijst reeds ingelezen op PC.

...

===============================================================

AANKONDIGINGEN

- vrijdag 15/11/2019 om 19.00 uur : kampioenendag koepelverbond kleine HF in lokaal Oosteeklo om 19.00 uur.

- zondag 17/11/2019 : duivenfeest in zaal "Sparrenhof" voor lokaal Eeklo(Raverschoot) om 12.00 uur

    Voor de uitnodiging : klik hier

- zondag 17/11/2019 : BCK-keuring van 9 tot 13 uur in lokaal Lembeke

- zondag 24/11/2019 : algemene vergadering voor de leden van 11 tot 12 uur in lokaal Bentille

- zaterdag 30/11/2019 : provinciale vergadering Oost-Vlaanderen in salons Montovani om 11.00 uur :

        * hierbij zullen de hoklijsten afgegeven worden aan de KBDB

        * hierbij zullen we ook de vluchtkalenders 2020 ontvangen

- zondag 01/12/2019 : kampioenenviering in lokaal Lembeke

- zaterdagavond 14/12/12/2019 : kampioenenfeest in lokaal Oosteeklo om 18.30 uur

    Voor de uitnodiging : klik hier

- zondagvoormiddag 15/12/2019 : algemene ledenvergadering in lokaal Bassevelde

- vrijdagavond 20/12/2019 : boldersavond voor de duivenmelkers in lokaal Oosteeklo. Info volgt nog.

- vrijdag 27/12/2019 : allicht zullen de ringen 2020 mogen afgehaald worden

- zaterdag 18/01/2020 : provinciale kampioenendag Oost-Vlaanderen in salons Montovani

- zondagmiddag 19/01/2020 : kampioenenviering in lokaal Bentille

- vrijdagavond 24/01/2020 : bonsverkoping in lokaal Bentille

- zaterdag 25/01/2020 : bonsverkoping in lokaal Bassevelde

- zaterdag 25/01/2020 : verkoping in lokaal Eeklo (Raverschoot) om 14.00 u in het lokaal.

- zondagnamiddag 26/01/2020 : bonsverkoping in lokaal Lembeke

- zondagavond 26/01/2020 : bonsverkoping in lokaal Oosteeklo

- vrijdag 31/01/2020 : bonsverkoping in Fondclub Eeklo (geluidsinstallatie te leveren)

- zondagnamiddag 02/02/2020 : bonsverkoping in lokaal Lovendegem

...

===============================================================

Aanpassingen van de bestaande duivenprogramma's :

- op 25/8/18 is een splitmodule uit de normale handel getest om elektronisch in te korven

  met 2 masters en 1 printer (is niet meer verkrijgbaar bij de firma Bricon).

  De werking was positief en vergelijkbaar met de vroegere splitmodule van Bricon.

- op 30/1/2019 : aanpassing gebeurd naar printing via windows.

Volgende nieuwigheden zijn in onderzoek :

- toevoegen van de landcode bij de aluminiumring

- inlezen elektronische bestatigingen via USB ipv serieel

- compatibel maken van de programma's met het DT-pakket.

  Op 12/1/2019 bericht gekregen van DT omtrent de gewijzigde uitwisseling van gegevens

  (poelebrieven en bestatigingen). Dit zal de compatibiliteit met de eigen programmatuur

  sterk vereenvoudigen.

  Uitwisselen van bestatigingsgegevens zou al ongeveer moeten in orde zijn sinds 2017. Enige

  controle en testen zal volstaan ==> nieuw formaat beschikbaar op 5/3/2019. Programmatie

  afgewerkt op 8/3/2019 om compatibel te zijn voor het doorgeven van bestatigingsbestanden

  met het DT-pakket. Getest en OK op 9/3/2019.

  Voor uitwisselen van poelebrieven is nog enig werk te doen  ==> nieuw formaat beschikbaar op 5/3/2019

- op 25/9/2019 geslaagde test gedaan om een 2e scherm aan te sluiten op een laptop met display van

  data uit de duivenprogramma's. Ook het delen van bestanden tussen PC's werd getest en was OK.

- op 26/9/2019 een eenvoudig netwerkje gemaakt om PC's met elkaar te verbinden. Tot 4 PC's kunnen

  momenteel verbonden worden met wederzijdse access naar bestanden.

- 1/10/2019 : 3 laptops en 1 scherm ter beschikking

- 18/10/2019 : geslaagde test gedaan met bestand dat in behandeling is op 1 PC en dat op bepaalde

                       tijdstippen wordt overgenomen op een andere PC voor verdere nabewerkingen.

                       Bedoeling is om op de eerste PC de bestatigingen in te lezen en op de 2e PC een klassement

                       te berekenen en te tonen op scherm, zonder dat inkorfgegevens nodig zijn.

                       Materiaal is allemaal ter beschikking, tot nu toe voor een kost van max 200 €,

                       inclusief programma's, en volledige ondersteuning.

                       De programma's draaien op windows vanaf XP. Detailprogrammatie kan nu starten.

- 31/10/2019 : programmatie voor 1e PC van hierboven in orde, zowel voor Unikon als Bricon.

                       Programmatie kan nu beginnen voor 2e PC voor het tonen van de tussenstanden op scherm terwijl

                       de afslag gebeurd van het ene liefhebberstoestel na het andere.

===============================================================

OPZOEKEN VAN VERDWAALDE BELGISCHE DUIVEN :    klik hier

OPZOEKEN BUITENLANDSE DUIVEN :    klik hier

===============================================================

88e KRONIEK VAN EEN MAATSCHAPPIJ

...

===============================================================

softwareversies voor 2019 :

    * Bricon master : versie BE-16 (is nieuw sinds januari 2019)

    * Unikon : versie 3.92 voor 2019

    * Bricon : little bricon : BE-20  (is gelijk gebleven voor 2019)

                    duo : BE-20* (is gelijk gebleven voor 2019)

                    Speedy : 008 (is gelijk gebleven voor 2019)

                    Bricon+ : 007 (is gelijk gebleven voor 2019)

                    Bricon X-treme en duo X-treme : 3.17 in 2018 naar 3.20 in 2019 ==> update 2019 is nodig

    * Mega : geen nieuws

 

Tevens kunnen liefhebbers nu ook contact opnemen voor uitzuivering van koppelingslijsten

of koppelen van nieuwe chipringen. Afspraak kan gemaakt worden met Christiaan (0478/41.23.24).

 

===============================================================

Er is momenteel veel droog brandhout ter beschikking (els, hazelaar, wilg, spar, eik, berk, ...).

Contact kan opgenomen worden met Dirk (0485/93.01.31), Emiel (0475/20.14.16)

of Christiaan (0478/41.23.24).

Sinds 13/9/2019 is er ca. 4 kuub mooie haksel en ongeveer 1 kuub schors beschikbaar aan 7 € per zak van 60 liter.

De eerste bellers worden eerst bediend !!!

Verkrijgbaar in kleine of grote hoeveelheden. Ook fijn aanmaakhout kan geleverd worden.

Uitfrezen van boomstronken of hakselen van fijn hout is eveneens mogelijk.

 

De fijnere takken van minder dan 5 cm worden verhakseld en zijn ideaal als grondbedekking

in de tuin.

Richtprijzen :

    - haksel/houtsnippers : 30 € per kuub (transport niet inbegrepen), of 6 € per zak van 60 liter.

    - brandhout (wilg,populier,spar) : 50 € per stere  (transport niet inbegrepen)

    - brandhout (els,es,eik,beuk,hazelaar,fruitbomen,berk) : 65 เ 70 € per stere  (transport niet inbegrepen)

    - fijn aanmaakhout ter beschikking aan 6 € per zak van 60 liter.

Sinds 20/9/2019 :

- ongeveer 9 steres droog brandhout geleverd

- ongeveer 0,3 m3 schors geleverd als grondbedekking

   

   

 

===============================================================

Link naar de website van de KBDB

Link naar de KBDB-online

Stock van materialen

Accessoires

Varia