www.ons-duifke.be                        (update 06/04/2020  om 19:00)

 

 

 

                                        E-mailen kun je naar christiaan.slock@belgacom.net  of bellen naar 0478/41.23.24

===============================================================

Mededeling op 5/4 :

we vernamen deze voormiddag het bericht van het overlijden van Antoine De Bruycker van de tandem

De Bruycker-De Craene uit Eeklo.

Onze innige deelneming gaat uit naar de getroffen familie.

===============================================================

Vanaf 18/3/2020 zijn 100 duivenringen ter beschikking : voor liefhebbers die nog ringen nodig hebben, gelieve

contact op te nemen met Christiaan op nr 0478/41.23.24 of via een mailtje via bovenstaande link.

We proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen in deze moeilijke tijden.

Nog 55 ringen beschikbaar op 01/04/2020.

===============================================================

Momenteel is veel loofhout (els) ter beschikking (minimum 10 m3). Het vellen is gebeurd.

Kostprijs 55 € per stere, na klieven en verzagen, want er is nog een beetje werk aan.

Op 6/4/2020 is het klieven en stapelen begonnen (zie foto hierna).

Ook ongeveer 8 m3 haksel reeds ter beschikking (waarvan reeds 2 m3 geleverd op 3/4/2020), ideaal voor de tuin en als grondverbeteraar,

of als bodembedekking tegen het uitdrogen van de bovenlaag.

Kostprijs 30 € per m3.

Contact kan genomen worden met Christiaan op nr 0478/41.23.24.

 

     

===============================================================

PERSMEDEDELING van de KBDB van 30/03/2020 :

Zoals beloofd, een wekelijkse update in verband met de maatregelen, opgelegd door de federale overheid, ingevolge de uitbraak van het coronavirus en de stappen die door de nationale raad van beheer en bestuur werden ondernomen teneinde enige versoepelingen te bekomen in het belang van onze duiven maar waarbij de gezondheid van onze liefhebbers en medewerkers van de verenigingen van primordiaal belang is.

Vooreerst wensen wij onze liefhebbers hartelijk te danken om de opgelegde maatregelen, hoe moeilijk soms ook, in een periode, alwaar in normale omstandigheden het startschot van een nieuw seizoen wordt gegeven, strikt te respecteren.

Sommige beslissingen die worden opgelegd zijn voor ons moeilijk te begrijpen maar we zijn er van overtuigd dat deze worden genomen in het belang van en uit veiligheid voor ieder van ons.

De nationale raad van beheer en bestuur heeft echter een versoepeling bekomen voor wat betreft het ophalen van verdwaalde en aangekochte duiven.

Rekening houdend met het welzijn van onze duiven hebben wij bevestiging bekomen dat dergelijke ophalingen behoren tot “de essentiële verplaatsingen”.

Bij de ophaling dienen uiteraard de maatregelen van “social distancing” te worden gerespecteerd. De duif/duiven dienen in een mand te worden geplaatst op het eigendom maar buiten de woning zodat de eigenaar deze duif/duiven in zijn persoonlijke mand kan plaatsen.

Teneinde geen problemen te ondervinden, in geval van politiecontrole, raden wij u aan de huidige persmededeling evenals uw KBDB-lidkaart, het eigendomsbewijs evenals het mail-, sms-verkeer voor wat betreft de duif/duiven dewelke deze verplaatsing verrechtvaardigen, mee te nemen.

Inenting van onze duiven tegen paramyxovirose

Het merendeel van de jonge duiven werden reeds ingeënt tegen paramyxovirose. Voor de duiven dewelke nog dienen ingeënt te worden, raden wij u aan uw veearts te contacteren. Deze laatste zal u, rekening houdend met de hen opgelegde richtlijnen, de nodige informatie verstrekken.

Wat met de start van het seizoen 2020?

Zoals iedereen via de verschillende mediakanalen heeft kunnen vernemen, werden afgelopen vrijdag GEEN versoepelingsmaatregelen uitgevaardigd door de federale overheid. Dit moeten wij strikt respecteren.

De nationale raad van beheer en bestuur zal, van zodra we de strijd tegen het coronavirus onder controle hebben, vragen om, gedisciplineerd, opleervluchten, te mogen organiseren. Hiervoor is het uiteraard, in de huidige stand van zaken, nog te vroeg. De gezondheid van onze liefhebbers en onze helpers in de verenigingen primeert. We vragen jullie nog wat geduld.

Het dossier van “de roofvogels” heeft ook door de uitbraak van het covid-19 virus vertraging opgelopen. Wij willen er evenwel op wijzen dat wij dit dossier zeker en vast niet uit het oog zijn verloren en ook hierin verdere stappen zullen ondernemen. Er dient met “natuurpunt” in discussie te worden gegaan. Een pluspunt is dat ook zij ons probleem begrijpen en inzien dat er iets moet worden ondernomen.

Ter voorbereiding van dit onderhoud is de nationale raad van beheer en bestuur actueel bezig om de duivenliefhebbersconcentratie in België op kaart te brengen. We proberen zo snel als mogelijk ook hierin een doorbraak te bekomen.

Als laatste maar uiterst belangrijk punt vragen wij aan onze leden om ook de oudere en alleenstaande duivenliefhebbers uit de buurt niet te vergeten. Sommigen van hen hebben geen e-mail, geen internet,… en zijn niet op de hoogte van al deze maatregelen. Neem eens telefonisch met hen contact op om ook hen een hart onder de riem te steken en hen van de nieuwe ontwikkelingen te informeren.

Wij houden jullie verder op de hoogte!

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De Nationale Voorzitter,

Pascal Bodengien.

===============================================================

Persbericht KBDB van 27/03/2020 :

provinciale secretariaten opgeschort tot einde beperkingsmaatregelen

De nationale raad van beheer en bestuur wenst zijn verenigingen en zijn liefhebbers te informeren van het feit dat de provinciale secretariaten worden opgeschort vanaf 1 april tot het einde van de beperkingsmaatregelen.
 
Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met de nationale zetel:

De algemene KBDB-administratie is bij deze maatregel, actueel, niet betrokken en blijft, in de voormiddag, bereikbaar voor de gebruikelijke dienstverlening en dit natuurlijk via e-mail en de verzendingen per post.

Voor al uw bestellingen, gelieve volgend KBDB-mailadres te gebruiken: boekhouding@kbdb.be.

===============================================================

Bericht Unikon van 13/3/2020 voor de CHAMP en CHAMP+-software

"de opzet is dat diegene die met buitenlandse duiven, uitgezonderd NL en FR, spelen de nieuwe software gebruiken.

Ik geloof niet dat dat er zoveel zijn. Ik denk dat een hoop werk verrichten niet nodig is".

Mijn besluit : na 2 maanden onderhandelen en onbeantwoorde vragen, sluit ik me aan op het bovenstaande.

                        Voor eventuele gevolgen sta ik niet meer in. Alle in mijn bezit zijnde toestellen gaan eerstdaags terug naar de betrokken liefhebbers.

                        (zie de updates in de rubriek "elektronische toestellen" verder op deze pagina)

===============================================================

Favorietenklassement 2020 voor het 6-verbond Lembeke-Oosteeklo-Bassevelde-Waarschoot-Bentille-Lovendegem

- voor de flyer : klik hier

- voor het klassements-formulier voor de liefhebbers : klik hier

- voor de ingeschreven liefhebbers met hun 2 favorieten : klik hier

Op 9/3/2020 werden de inschrijvingen afgesloten met 97 liefhebbers over de lokalen van het 6-verbond, en dit

elk met 2 favoriete duifjes.

===============================================================

Updates 06/04/2020 :

    - update beschikbaar brandhout els. Klieven is bezig (zie hierboven).

Updates 05/04/2020 :

    - mededeling van het overlijden van Antoine De Bruycker uit Eeklo (zie bovenaan deze pagina)

Updates 01/04/2020 :

    - update beschikbare duivenringen (zie hierboven)

Updates 30/03/2020 :

    - mededeling KBDB (zie hierboven)

Updates 27/03/2020 :

    - mededeling KBDB (zie hierboven)

Updates 25/03/2020 :

    - mededeling KBDB (zie hierboven)

Updates 24/03/2020 :

    - mededeling KBDB (zie hierboven)

    - goed loofhout beschikbaar (els, populier), maar nog te klieven en een beetje te verzagen : foto bijgevoegd hierboven. Nog 3 bomen te vellen,

      allicht op zondag 22/3. Maandag 23/3 is transport voorzien naar onze werf voor verdere verwerking.

    - vandaag 15 duivenringen verkocht (zie update hierboven). Nog 85 ringen beschikbaar.

Updates 21/03/2020 :

    - goed loofhout beschikbaar (els, populier), maar nog te klieven en een beetje te verzagen : foto bijgevoegd hierboven. Nog 3 bomen te vellen,

      allicht op zondag 22/3. Maandag 23/3 is transport voorzien naar onze werf voor verdere verwerking.

Updates 20/03/2020 :

    - Nog een tip van August Claeys (zie hierboven)

    - update in de aankondigingen (zie verder op deze pagina)

Updates 19/03/2020 :

    - bericht van de dierenartsen voor sportduiven (zie hierboven)

    - redelijke hoeveelheid loofhout ter beschikking (zie vermelding hierboven)

===============================================================

Aankondiging voor het verkooppunt DARENA-voeders in Oosteeklo.

Enkel op bestelling, thuis geleverd. Liefst bellen na 18 uur op nr 0494/45.84.69

Voor alle verkrijgbare producten : klik hier of hier

Ook sponsoring mogelijk voor duiven-evenementen.

===============================================================

Mededeling : uitslagen van deze website worden regelmatig overgenomen op andere websites en tonen niet

                       altijd de juiste informatie. Enkel de resultaten hieronder zijn in overeenstemming met de officiële

                       wedstrijdverslagen !!!

                       Ook andere accessoires van deze website worden soms, buiten onze wil, verspreid zonder voldoende

                       kennis van de soms ingewikkelde achterliggende materie. U kan ons steeds contacteren via het bovenstaande

                       emailadres om eventuele problemen verder gezamelijk te onderzoeken.

Lossingsinformatie telefonisch op het nr 02/896.54.54

Lossingsinformatie op de website van de KBDB

Lossingsinformatie website Martens (ook voor leervluchten)

Buienradar Europa

Météo France (weerbericht Frankrijk)

Satellietbeelden van de laatste uren boven Frankrijk

Weerbericht KMI

 

Vluchten van Oosteeklo

Vluchten van Sint-Laureins

Vluchten van Bentille

Vluchten van Eeklo (Raverschoot)

Vluchten van Wippelgem/Zelzate

 

Verbondsvluchten Lembeke-Bassevelde-Oosteeklo-Waarschoot-Lovendegem-Bentille

Koepelvluchten Chevrainvilliers in 10-verbond

===============================================================

Beste liefhebbers van de PE Oost-Vlaanderen (bericht van de KBDB op 6/2/2020) :

Dit jaar werd ons opgedragen door de Raad van Beheer en Bestuur opnieuw zitdagen in te voeren.

Dit omdat er besloten werd dat de mandatarissen van de verschillende PE’s geen mutaties meer mogen uitvoeren.

De zitdagen zouden enkel doorgaan in het voorjaar, omdat tijdens deze periode de meeste transacties plaatsvinden binnen de administratie.

(mutaties, duplicaten, ringenverkoop,….).

 

De zitdagen vinden 2 wekelijks en beurtelings plaats te Aalst en Merelbeke.

Aalst: Tragel, 20 (rechts van Rollerland en ZEB, trap naar boven – gebouwen OVMW modelspoor)

Merelbeke: Groep De Vroe, Fraterstraat 109a - 9820 Merelbeke

 

Zitdagen:

Dinsdag: 18/02/2020 van 13u-16u te Merelbeke

Dinsdag: 03/03/2020 van 13u-18u30 te Aalst

Dinsdag: 17/03/2020 van 13u-16u te Merelbeke (afgelast/uitgesteld sinds 13/3)

Dinsdag: 07/04/2020 van 13u-18u30 te Aalst

Dinsdag: 21/04/2020 van 13u-16u te Merelbeke

Dinsdag: 05/05/2020 van 13u-18u30 te Aalst

Dinsdag: 19/05/2020 van 13u-18u30 te Merelbeke

Dinsdag: 02/06/2020 van 13u-18u30 te Aalst

Indien er nog extra zitdagen worden ingelast na 02/06/2020, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht

via de site van de KBDB (www.KBDB.BE)

 

Op de zitdagen kunnen er door de verenigingen ook bestellingen afgehaald worden. (ringen, gummi’s, strips voor de manden en de toestellen,…).

Gelieve deze bestellingen dan ook tijdig door te geven aub, dat deze op een serene manier kunnen behandeld worden.

Dit wil zeggen : voor mutaties en allerhande zullen de aanvragen verzameld worden voor de lokalen Eeklo(Raverschoot), Oosteeklo en Bentille.

Er zal enkele keren naar de zitdagen gereden worden voor het uitvoeren van de verzamelde opdrachten.

Extra aanvragen mogen gericht worden naar Christiaan op nr 0478/41.23.24.

===============================================================

Leervluchten 2020 Moeskroen voor lokalen: Oosteeklo – Bentille – Lembeke – Bassevelde.

Door het dalend aantal duiven op de leervluchten is de vraag gekomen van transport Martens om zoals vorig jaar het inkorven op dinsdag te groeperen in 1 lokaal. Na overleg is volgende agenda voor bovenstaande lokalen samen gesteld.

Datums inkorven:

Oosteeklo: 31 maart - 28 april – 26 mei en 23 juni.

Bentille: 7 april – 5 mei en 2 juni.

Lembeke: 14 april – 12 mei en 9 juni.

Bassevelde: 21 april – 19 of 20 mei (hemelvaart) en 16 juni.

De duiven kunnen ingekorfd worden van 18h00 tot 19h00 op dinsdagavond.

Los op woensdag.

De besturen en transport Martens danken jullie voor het begrip.

===============================================================

Informatierubriek 2020 voor "De Nieuwe Reizigers"-Oosteeklo

- voor algemene info : klik hier

- voor de reiskalender 2020 : klik hier

===============================================================

Informatierubriek 2020 voor "De Rapste Eerst"-Eeklo

- voor algemene info : klik hier

- voor de reiskalender 2020 : klik hier

===============================================================

Informatierubriek 2020 voor verbond Wippelgem-Zelzate

- voor de reiskalender Wippelgem 2020 : klik hier

- voor de reiskalender Zelzate 2020 : klik hier

===============================================================

Elektronische toestellen & varia

Voor opkuisen van koppelingslijsten of chip-koppelingen, of andere zaken, kan contact opgenomen worden

met Christiaan op nr 0478/41.23.24

 

- Coppens Jenthe : nog info te krijgen voor bestellen van nieuwe Unikon CHAMP+ tegen half maart 2020.

- Ibryam Ayhan : koppelingslijst uitgezuiverd en nieuwe liefhebbergegevens opgeladen in het Unikon-toestel.

        Batterijen zijn nog OK. Software updated van 3.92 naar 3.93.

        Toestel nog bij te houden tot jonge duiven 2020 moeten gekoppeld worden. Zal enkel met jonge spelen.

- voor lokaal Oosteeklo :

    * Kips Franky : Unikon Champ+ : volledig nazicht gebeurd + nieuwe batterijen in onderstel+module (lokaal Oosteeklo)

                                Bestaande koppelingslijst reeds ingelezen op PC.

                                CHAMP+ : nog nieuwe software 3.93 af te wachten van Unikon

                                    Toestel gaat terug naar de liefhebber vanaf 13/3 na bericht van Unikon.

                    ==> nog wachten voor uitzuiveren koppelingslijst en koppeling jonge duiven 2020

- voor lokaal Eeklo (Raverschoot) :

    * Secelle Willy : Unikon CHAMP+ : koppelingslijst opgeladen op PC. Batterij is vervangen.

                                                           CHAMP+ : nog nieuwe software 3.93 af te wachten van Unikon

                                    Toestel gaat terug naar de liefhebber vanaf 13/3 na bericht van Unikon.

...

 

Mutaties te regelen op één van de zitdagen in Merelbeke :

- Van Damme Luc (privé)

- Lippens Gebroeders (privé)

- Lippens-Helsens (privé)

- Strubbe Freddy (lokaal Oosteeklo)

- Hebberecht Philip (lokaal Oosteeklo)

- Chaves Ervé & Hugo (lokaal Eeklo/Raverschoot)

- Kips Franky (Lokaal Oosteeklo)

- Van De Voorde Frank (lokaal Bentille)

- Cornelis & zoon (lokaal Bentille)

- Grijp Danny (lokaal Eeklo/Raverschoot)

Allicht worden deze mutaties in orde gebracht op dinsdag 17/3/2020 (deze zitdag is voorlopig geschrapt en uitgesteld).

===============================================================

AANKONDIGINGEN

- dinsdag 17/3/2020 : KBDB-zitdag in Merelbeke ==> voorlopig geschrapt sinds 13/3/2020 en uitgesteld

- vrijdag & zaterdag 6&7/11/2020 : nationale dagen in Expo Gent

- zondag 8/11/2020 : kampioenenfeest in lokaal Bassevelde

- zaterdag 28/11/2020 : kampioenenfeest in lokaal Lembeke

- zondag 20/12/2020 : kampioenenfeest in lokaal Oosteeklo

- zondag 17/01/2021 : kampioenenfeest in lokaal Bentille

- vrijdag 22/01/2021 : bonsverkoop lokaal Bentille

- zaterdag 23/01/2021 : bonsverkoop lokaal Bassevelde

- zondag 24/01/2021 : bonsverkoop lokaal Lembeke

- zondagavond 24/01/2021 : bonsverkoop lokaal Oosteeklo

- zondag 7/02/2021 : bonsverkoop lokaal Lovendegem

...

===============================================================

Aanpassingen van de bestaande duivenprogramma's :

Volgende nieuwigheden zijn in onderzoek :

- inlezen elektronische bestatigingen via USB ipv serieel

===============================================================

OPZOEKEN VAN VERDWAALDE BELGISCHE DUIVEN :    klik hier

OPZOEKEN BUITENLANDSE DUIVEN :    klik hier

===============================================================

89e KRONIEK VAN EEN MAATSCHAPPIJ (van 8/3/2020)

...

===============================================================

softwareversies voor 2019 :

    * Bricon master : versie BE-16 (is nieuw sinds januari 2019)

    * Unikon : versie 3.92 voor 2019, en 3.93 in 2020

    * Bricon : little bricon : BE-20  (is gelijk gebleven voor 2020)

                    duo : BE-20* (is gelijk gebleven voor 2020)

                    Speedy : 008 (is gelijk gebleven voor 2020)

                    Bricon+ : 007 (is gelijk gebleven voor 2020)

                    Bricon X-treme en duo X-treme : 3.20 in 2019 ==> geen wijzigingen voorzien voor 2020

    * Mega : geen nieuws

 

Tevens kunnen liefhebbers nu ook contact opnemen voor uitzuivering van koppelingslijsten

of koppelen van nieuwe chipringen. Afspraak kan gemaakt worden met Christiaan (0478/41.23.24).

 

===============================================================

Er is momenteel veel droog brandhout ter beschikking (els, hazelaar, wilg, spar, eik, berk, ...).

Contact kan opgenomen worden met Dirk (0485/93.01.31), Emiel (0475/20.14.16)

of Christiaan (0478/41.23.24).

Verkrijgbaar in kleine of grote hoeveelheden. Ook fijn aanmaakhout kan geleverd worden.

Uitfrezen van boomstronken of hakselen van fijn hout is eveneens mogelijk.

 

De fijnere takken van minder dan 5 cm worden verhakseld en zijn ideaal als grondbedekking

in de tuin.

Richtprijzen :

    - haksel/houtsnippers : 30 € per kuub (transport niet inbegrepen), of 6 € per zak van 60 liter.

    - brandhout (wilg,populier,spar) : 50 € per stere  (transport niet inbegrepen)

    - brandhout (els,es,eik,beuk,hazelaar,fruitbomen,berk) : 65 à 70 € per stere  (transport niet inbegrepen)

    - fijn aanmaakhout ter beschikking aan 6 € per zak van 60 liter.

   

 

 

===============================================================

Link naar de website van de KBDB

Link naar de KBDB-online

Stock van materialen

Accessoires

Varia