www.ons-duifke.be                        (update 05/08/2020  om 18:50)

 

 

 

                                        E-mailen kun je naar christiaan.slock@belgacom.net  of bellen naar 0478/41.23.24

===============================================================

Updates 05/08/2020 :

    - geen prijsvluchten uit Sermaises op 8/8

    - publiceren vluchtkaarten voor 8/8

Updates 04/08/2020 :

    - 1 mededeling KBDB : zie hierna

Updates 03/08/2020 :

    - 2 mededelingen KBDB : zie hierna

    - mededeling Sermaises van het 6-verbond en de koepel voor het weekend van 9/8 : zie hierna

    - info voor de Quievrainvluchten van lokaal Oosteeklo : zie kort hierna

Updates 02/08/2020 :

    - publiceren beschikbare uitslagen van 1/8 en 2/8

Updates 01/08/2020 :

    - publiceren beschikbare uitslagen van 1/8 en aantallen van Quievrain-vluchten voor 2/8

    - vermelding gewonnen hesp Sermaises jonge in het 6-verbond (zie verder op deze pagina)

Updates 31/07/2020 :

    - publiceren favorietenklassement (zie verder op deze pagina)

    - publiceren kermisvluchten Quievrain van woensdag 29/7 voor lokaal Raverschoot

===============================================================

Bericht van 3/8 voor het koepelverbond voor het weekend van 8/8 :

Beste,

Door de maatregeling van de KBDB om de vluchten boven Parijs voor jonge duiven te schrappen en het warme weer heeft het koepelverbond Chevrainvillier beslist om de vlucht van zaterdag 8 augustus niet te laten doorgaan.

Met vriendelijke groeten

Koepelverbond Chevrainvillier
Jean Callewaert

Dit betekent : geen prijsvlucht Sermaises voor ou+ja/ja/jo op zaterdag 8/8
===============================================================

Info omtrent de komende Quievrainvluchten voor lokaal Oosteeklo :

- voorbereidende leervlucht op zondag 16/8. Inkorven op zaterdag 15/8 van 13.00 tot 15.00 uur.

- Kermisvlucht Quievrain jonge op woensdag 19/8 (enkel voor de leden hoklijsten) .

  Inkorven op dinsdag 18/8 van 17.30 tot 19.00 uur stipt !!! (leerduiven zijn ook mogelijk)

    ==> vluchtkaart volgt van zodra beschikbaar.

- de weekendvluchten Quievrain met categorieën ou+ja/jonge gaan door van zondag 23/8 tot en met zondag 11/10

  Alle duiven zullen gelost worden op hetzelfde uur.

    ==> vluchtkaart volgt van zodra beschikbaar.

  Inkorven op zaterdagen van 13.00 tot 15.00 uur stipt !!!

  Op deze weekendvluchten is een tandemkampioenschap voorzien.

  Trekking van de ploegen zal gebeuren na de inkorving van 22/8.

  Inschrijven voor de tandemleden is nog mogelijk tot op de inkorving van 22/8.

- Omtrek van deze Quievrainvluchten : is de omtrek van Arras, zijnde volgende gemeenten :

    Zelzate, Assenede, Boekhoute, Watervliet, St-Jan-In-Eremo, Kaprijke, Eeklo, Waarschoot, Lovendegem,

    Evergem, Kluizen, Wondelgem (+smalle strook ten westen van het kanaal tot in Zelzate) +

    binnenliggende gemeenten Oosteeklo, Ertvelde, Bassevelde, Lembeke, Sleidinge

- Reiskosten Quievrain : 0,60 €/duif

===============================================================

Mededeling KBDB van 4/8/2020 om 13.52 uur :

Mededeling van de KBDB – jonge duiven op de kleine halve-fond  (weekend van 08 & 09/08/2020) en de nationale grote halve-fondwedvlucht vanuit Bourges van 08/08/2020

De KBDB ontvangt verschillende reacties van ontevreden liefhebbers dewelke de door de KBDB genomen beslissing van gisteren (03/08/2020) om geen jonge duiven toe te laten op de kleine halve-fondwedvluchten in het weekend van 08 & 09/08/2020 en op de nationale wedvlucht vanuit Bourges van 08/08/2020 niet begrijpen, niettegenstaande deze werd genomen in het kader van het “welzijn” van onze jonge duiven. Dit was echter een weloverwogen beslissing dewelke werd genomen in overleg en in samenspraak met “Dierenwelzijn” Vlaanderen en dewelke, naast de voorspelde temperaturen, eveneens zijn oorsprong vindt in het verloop van de wedvlucht vanuit Barcelona en waarop de KBDB meermaals werd aangesproken door de bevoegde diensten van “Dierenwelzijn”.

Het nieuwe bestuur wenst openheid aan de dag te leggen. Hierna het mailverkeer hetgeen wij mochten ontvangen vanwege “Dierenwelzijn” Vlaanderen aangaande deze vlucht vanuit Barcelona 2020 en dit meer bepaald aangaande het lossingsuur en het verloop van deze wedstrijd:

Geachte voorzitter,

De dienst Dierenwelzijn, maar ook het kabinet van de minister krijgt oproepen van verontruste duivenliefhebbers die ons melden dat de duiven nog steeds niet gelost zijn in Barcelona en de website van de KBDB geeft inderdaad aan dat er géén informatie is.
Met deze temperaturen was een vroege lossing meer dan ooit aangewezen. Het lijkt erop dat Barcelona elk jaar steeds lossingsproblemen oplevert!?

Kan u me bevestigen dat de duiven gelost werden/worden en wat de redenen voor niet lossing waren?

Met vriendelijke groet,

Eric Van Tilburgh

Hoofd cel dierenwelzijnsbeleid

Geachte voorzitter,

Ik ontvang onderstaande info die de bezorgdheid van de duivenliefhebbers en dierenliefhebbers illustreert.

Het is goed om dit mee te nemen bij uw overleg vandaag over deze problematiek.

Vriendelijke groet,

van de 6178 geloste Belgische duiven zijn er intussen 1306 aangemeld

https://www.kbdb-online.be/?vluchtnaam=BARCELONA%28Cureghem+Center%29+31-07-2020&nationaal=Nationaal&vlucht=9400&jaar=2020&type=1101

Van de 4480 geloste Nederlanders zijn er intussen 1112 aangemeld

https://www.duivensites.com/ifcinfo/meldinglijst/20Z94

                                Eric Van Tilburgh

Hoofd cel dierenwelzijnsbeleid

 Eveneens als bewijs en ter staving van de gisteren genomen beslissing vindt u hierna de e-mail dewelke wij mochten ontvangen van Dierenwelzijn Vlaanderen:

 Geachte Voorzitter,

Dank voor uw bericht en voor de moedige maar onvermijdelijke beslissing die u genomen heeft in het voordeel van de duiven en van de duivensport!

Moedig omdat ik begrijp dat vele duivenliefhebbers een heel jaar toewerken en -leven naar deze vlucht, maar onvermijdelijk ook omwille van uw verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van de duiven van uw leden.

Vriendelijke groet,

Eric Van Tilburgh

Hoofd cel dierenwelzijnsbeleid

 De KBDB heeft bij het nemen van deze beslissing vooral rekening gehouden met de temperaturen die worden voorspeld op de dagen van inkorving en de dag van de lossing en uiteraard met het aantal uren die onze jonge duiven dienen te vliegen alvorens hun hok te bereiken.

Dit is dan ook de reden waarom er het komend weekend op de kleine halve-fond geen plaatsvervangende wedvlucht voor jonge duiven, zelfs korter in afstand dan de initieel voorziene wedvlucht, kan worden ingericht in de betrokken PE’s/SPE’s.

We hopen dat al onze liefhebbers inzien dat deze beslissing onvermijdelijk was teneinde onze jonge duiven te beschermen.

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

===============================================================

Mededeling KBDB van 3/8/2020 om 13.45 uur :

Mededeling van de KBDB - Barcelona

Kennisgeving aan de verenigingen:

Om de duivenliefhebbers tegemoet te komen die door hun werk of hun verplichtingen worden weerhouden om hun toegekomen duiven te melden en om de vrijwilligers te ontlasten die de aankondigingen binnen de verenigingen moeten opnemen, herinnert de voorzitter van de Nationaal Sportcomité eraan dat, met betrekking tot de internationale wedstrijd van Barcelona, ​​artikel 98, §5 van het NSR van toepassing is en dat aanmeldingen sinds vanochtend (maandag 03/08) niet meer verplicht zijn.

We nodigen de verenigingen uit om met deze informatie rekening te houden bij het opmaken van hun resultaten op het uur van bestatiging van de teruggekeerde duiven vandaag (maandag) en de volgende dagen.

Om te zien hoe het verloop van de wedvlucht op alle niveaus zal verlopen, vragen we alle duivenliefhebbers om, zolang de wedvlucht open staat, hun geconstateerde duiven éénmaal per dag aan te melden.

Deze informatie is essentieel voor de verenigingen zodat ze kunnen weten wanneer de lokale wedstrijd kan gesloten worden. We danken de duivenliefhebbers voor hun medewerking.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengie

===============================================================

Mededeling KBDB van 3/8/2020 om 15.42 uur :

03-08-2020 Mededeling van de KBDB

 Kennisgeving aan de verenigingen en de duivenliefhebbers

 Gezien de aangekondigde temperaturen voor dit weekend, besloot de KBDB, in overleg met dierenwelzijn en in het belang van iedereen het volgende :

 - Schrapping van de categorie "Jonge duiven" op de nationale wedstrijd van Bourges van 08/08/2020

- Schrapping van de organisatie van alle kleine halve-fond wedvluchten met jonge duiven in het weekend van 08/08 en 09/08.

Wat de nationale wedvluchten betreft, blijft de aanvankelijk geplande kalender van kracht.

De KBDB zal op 22/08/2020 een nationale wedvlucht uit Bourges organiseren voor jonge duiven.

Bijgevolg mogen er op ditzelfde weekend geen andere grote halve-fond wedvluchten worden georganiseerd.

We herinneren de verenigingen eraan om voor alle wedstrijden die dit weekend worden georganiseerd, het aantal duiven met 10% te verminderen in de manden.

De vervoerders zullen worden gevraagd om hun lading in de hoogte met één rij te verminderen en om ervoor te zorgen dat ze op schaduwrijke plaatsen stoppen om de duiven tijdens de reis herhaaldelijk water te geven.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

===============================================================

Hespen op Sermaises in het 6-verbond :

Er zijn opnieuw drie hespen geschonken door Sylvain De Vriendt die we mogen verspelen op Sermaises. (oude en jaarse – jaarlingen – jonge)

Hesp te verspelen met oude – jaarlingen en jaarlingen => zaterdag 11 juli.

        Hesp ou+ja : Vercauteren Gilbert

        Hesp jaarse : Sierens Robert

Hesp te verspelen met jonge => zaterdag 1 augustus.

        Hesp jonge : Vivey Mario met 102e prijs

Er kan in het verbond maar 1 hesp gewonnen worden per liefhebber.

===============================================================

Mededeling : uitslagen van deze website worden regelmatig overgenomen op andere websites en tonen niet

                       altijd de juiste informatie. Enkel de resultaten hieronder zijn in overeenstemming met de officiële

                       wedstrijdverslagen !!!

                       Ook andere accessoires van deze website worden soms, buiten onze wil, verspreid zonder voldoende

                       kennis van de soms ingewikkelde achterliggende materie. U kan ons steeds contacteren via het bovenstaande

                       emailadres om eventuele problemen verder gezamelijk te onderzoeken.

Lossingsinformatie telefonisch op het nr 02/896.54.54

Lossingsinformatie op de website van de KBDB

Lossingsinformatie website Martens (ook voor leervluchten)

Buienradar Europa

Météo France (weerbericht Frankrijk)

Satellietbeelden van de laatste uren boven Frankrijk

Weerbericht KMI

 

Vluchten van Oosteeklo

Vluchten van Sint-Laureins

Vluchten van Bentille

Vluchten van Eeklo (Raverschoot)

Vluchten van Wippelgem/Zelzate

 

Verbondsvluchten Lembeke-Bassevelde-Oosteeklo-Waarschoot-Lovendegem-Bentille

Koepelvluchten Chevrainvilliers in 15-verbond

===============================================================

Voorziene prijsvluchten in onze streek in weekend van 8/8/2020 :

Voor het inschrijvingsformulier voor het 6-verbond : aanbevolen om dit op voorhand in te

vullen en mee te brengen naar de inkorving : klik hier

- Op zaterdag :

    * HF : Sermaises. Inkorven op vrijdag en los op zaterdag.

            Vluchtkaart 6-verbond oude en jaarse : klik hier (vlucht afgelast)

            Vluchtkaart 6-verbond jonge : klik hier (vlucht afgelast)

            Vluchtkaart koepel oude, jaarse en jonge : klik hier (vlucht afgelast)

            Voor lokaal Oosteeklo inkorven op vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur stipt !

    * Snelheid : Arras en Clermont. Inkorven op vrijdag en los op zaterdag.

            Vluchtkaart 6-verbond Arras oude+jaarse en jaarse : klik hier (gelijkblijvende kaart)

            Vluchtkaart 6-verbond Arras jonge : klik hier (gelijkblijvende kaart)

            Vluchtkaart 6-verbond Pontoise oude+jaarse en jaarse : klik hier

            Vluchtkaart 6-verbond Pontoise jonge : klik hier (gelijkblijvende kaart)

            Voor lokaal Oosteeklo inkorven op vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur stipt !

 

Voorziene vluchtkaarten voor het weekend van 8/8 :

- voor lokaal Raverschoot : klik hier

    Vanaf de inmanding vrijdag 31/7/2020 zullen we opnieuw werken op afspraak en wordt de

    toegang tot het lokaal beperkt, ook dient men de 1.5 m afstand te respecteren en geldt

    de "enkele richting" regel. Dit om het risico op besmetting voor iedereen zo goed mogelijk

    te beperken. Gelieve de aanwijzingen op te volgen.

===============================================================

Voorziene kalender voor het 6-verbond (Lembeke-Oosteeklo-Waarschoot-Bentille-Bassevelde-Lovendegem) :

Onderstaande info berust op de ontvangen informatie.

Arras :

    * oude + jaarse : vluchten in de weekends : van 14/6 tot en met 16/8

    * jonge : vluchten in de weekends : van 14/6 tot en met 30/8

Clermont :

    * oude+jaarse : vluchten in de weekends : 14/6 , 21/6 , 28/6 , 5/7 , 12/7 , 19/7 , 26/7 , 2/8 , 9/8 , 16/8

    * jonge : vluchten in de weekends : 21/6, 28/6 , 5/7 , 12/7 , 19/7 , 26/7 , 2/8 , 9/8 , 16/8 , 23/8 , 30/8 , 6/9

Sermaises :

    * oude+jaarse : vluchten in de weekends : 14/6 , 21/6 , 28/6 , 5/7 , 12/7 , 19/7 , 26/7 , 2/8 , 9/8 , 16/8 ,

                    of nog verder (afhankelijk van toekomstige beslissingen)

            De kampioenschappen zouden starten op 13/6.

    * jonge : vluchten in de weekends : 5/7 , 12/7 , 19/7 , 26/7 , 2/8 , 9/8 , 16/8 , 23/8 , 30/8

                    of nog verder (afhankelijk van toekomstige beslissingen)

    * de provinciale vlucht uit Orleans is voorlopig voorzien op 25/7

    * In het weekend van 8/8 (op de voorziene nationale Bourges)  is ook een inkorving voorzien op Ecouen.

      Deze vlucht zou niet meetellen in de kampioenschappen, want niet alle lokalen zouden inkorven voor deze vlucht.

 

Voorziene kalender voor lokaal Bentille voor vluchten in alléénspel :

    * Arras jonge (zomer) : vluchten in weekends : 14/6 , 21/6 , 28/6 , 5/7 , 12/7 , 19/7 , 26/7

    * Arras jonge (oogstvluchten) : vluchten in weekends : 2/8 , 9/8 , 16/8 , 23/8 , 30/8 , 6/9 , 13/9

===============================================================

Favorietenklassement 2020 voor het 6-verbond Lembeke-Oosteeklo-Bassevelde-Waarschoot-Bentille-Lovendegem

- voor de flyer : klik hier

- voor het klassements-formulier voor de liefhebbers : klik hier

- voor de ingeschreven liefhebbers met hun 2 favorieten : klik hier

Op 9/3/2020 werden de inschrijvingen afgesloten met 97 liefhebbers over de lokalen van het 6-verbond, en dit

elk met 2 favoriete duifjes.

 

Voor de tussenstand na 25/7 : klik hier

===============================================================

Aankondiging voor het verkooppunt DARENA-voeders in Oosteeklo.

Enkel op bestelling, thuis geleverd. Liefst bellen na 18 uur op nr 0494/45.84.69

Voor alle verkrijgbare producten : klik hier of hier

Ook sponsoring mogelijk voor duiven-evenementen.

===============================================================

Informatierubriek 2020 voor "De Nieuwe Reizigers"-Oosteeklo

- voor algemene info : klik hier

- voor de reiskalender 2020 : klik hier

- voorziene reiskosten :

    * Moeskroen : 0,40 €

    * Arras : 0,60 €

    * Clermont : 0,65 €

    * Pontoise : 0,80 €

    * Sermaises : 1,20 € (inbegrepen 0,10 € voor 1e inleg en 0,05 € voor bijdrage in de kampioenschappen)

    * Quievrain : 0,60 €

    * Orleans : nog onbekend

===============================================================

Informatierubriek 2020 voor "De Rapste Eerst"-Eeklo

- voor algemene info : klik hier

- voor de reiskalender 2020 : klik hier

===============================================================

Informatierubriek 2020 voor verbond Wippelgem-Zelzate

- voor de reiskalender Wippelgem 2020 : klik hier

- voor de reiskalender Zelzate 2020 : klik hier

===============================================================

Elektronische toestellen & varia

Voor opkuisen van koppelingslijsten of chip-koppelingen, of andere zaken, kan contact opgenomen worden

met Christiaan op nr 0478/41.23.24

 

- Ibryam Ayhan : koppelingslijst uitgezuiverd en nieuwe liefhebbergegevens opgeladen in het Unikon-toestel.

        Batterijen zijn nog OK. Software updated van 3.92 naar 3.93.

        Toestel nog bij te houden tot jonge duiven 2020 moeten gekoppeld worden.

        Seintje afwachten van de liefhebber.

...

===============================================================

AANKONDIGINGEN

- vrijdag & zaterdag 6&7/11/2020 : nationale dagen in Expo Gent

- zondag 8/11/2020 : kampioenenfeest in lokaal Bassevelde

- zaterdag 28/11/2020 : kampioenenfeest in lokaal Lembeke

- zondag 20/12/2020 : kampioenenfeest in lokaal Oosteeklo

- zondag 17/01/2021 : kampioenenfeest in lokaal Bentille

- vrijdag 22/01/2021 : bonsverkoop lokaal Bentille

- zaterdag 23/01/2021 : bonsverkoop lokaal Bassevelde

- zondag 24/01/2021 : bonsverkoop lokaal Lembeke

- zondagavond 24/01/2021 : bonsverkoop lokaal Oosteeklo

- zondag 7/02/2021 : bonsverkoop lokaal Lovendegem

...

===============================================================

Aanpassingen van de bestaande duivenprogramma's :

Volgende nieuwigheden zijn in onderzoek :

- inlezen elektronische bestatigingen via USB ipv serieel

===============================================================

OPZOEKEN VAN VERDWAALDE BELGISCHE DUIVEN :    klik hier

OPZOEKEN BUITENLANDSE DUIVEN :    klik hier

===============================================================

89e KRONIEK VAN EEN MAATSCHAPPIJ (van 8/3/2020)

...

===============================================================

softwareversies voor 2019 :

    * Bricon master : versie BE-16 (is nieuw sinds januari 2019)

    * Unikon : versie 3.92 voor 2019, en 3.93 in 2020

    * Bricon : little bricon : BE-20  (is gelijk gebleven voor 2020)

                    duo : BE-20* (is gelijk gebleven voor 2020)

                    Speedy : 008 (is gelijk gebleven voor 2020)

                    Bricon+ : 007 (is gelijk gebleven voor 2020)

                    Bricon X-treme en duo X-treme : 3.20 in 2019 ==> geen wijzigingen voorzien voor 2020

    * Mega : geen nieuws

 

Tevens kunnen liefhebbers nu ook contact opnemen voor uitzuivering van koppelingslijsten

of koppelen van nieuwe chipringen. Afspraak kan gemaakt worden met Christiaan (0478/41.23.24).

 

===============================================================

Er is momenteel veel droog brandhout ter beschikking (els, hazelaar, wilg, spar, eik, berk, ...).

Contact kan opgenomen worden met Dirk (0485/93.01.31), Emiel (0475/20.14.16)

of Christiaan (0478/41.23.24).

Verkrijgbaar in kleine of grote hoeveelheden. Ook fijn aanmaakhout kan geleverd worden.

Uitfrezen van boomstronken of hakselen van fijn hout is eveneens mogelijk.

 

De fijnere takken van minder dan 5 cm worden verhakseld en zijn ideaal als grondbedekking

in de tuin.

Richtprijzen :

    - haksel/houtsnippers : 30 € per kuub (transport niet inbegrepen), of 6 € per zak van 60 liter.

    - brandhout (wilg,populier,spar) : 50 € per stere  (transport niet inbegrepen)

    - brandhout (els,es,eik,beuk,hazelaar,fruitbomen,berk) : 65 à 70 € per stere  (transport niet inbegrepen)

    - fijn aanmaakhout ter beschikking aan 6 € per zak van 60 liter.

 

   

 

 

     

     

b200327-2.mov (filmpje)

 

Andere realisaties :

- Klinkers leggen + afwerking met boordstenen en riooldeksels :

       

===============================================================

Link naar de website van de KBDB

Link naar de KBDB-online

Stock van materialen

Accessoires

Varia